A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Felzárkózási együttműködések támogatása” című (EFOP-1.6.1-VEKOP/16) felhívás.

A 2,2 milliárd forint keretösszegű felhívás kedvezményezettje a Türr István Képző és Kutató Intézet és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság konzorciuma, amely 2016. augusztus 15-től szeptember 30-ig nyújthat be támogatási kérelmet. A konzorcium vállalja, hogy „hozzájárul a területi típusú felzárkózási programok, kiemelten a különböző operatív programok keretében (EFOP, TOP, VEKOP) megvalósuló komplex telepprogramok, folyamatos szakmai és módszertani támogatásához”.

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Felmérések, adatgyűjtések

 • Adott területi szinten (járási, kiemelten a kedvezményezett járások) a területi felzárkózást szolgáló programok feltérképezése, összegyűjtése, nyilvántartása, adatbázisának kialakítása.
 • A vadtelepek beazonosítására irányuló felmérés a vadtelepek későbbi felszámolása érdekében, alternatívák bemutatásával, javaslattétel a megoldásokra, a pályázati kiírás szakmai tartalmára, egy vadtelep esetében a felszámolás előkészítésének megkezdése.
 • A komplex telepprogramok esetében a Helyi Esélyegyenlőségi Programok és Közösségi Beavatkozási Tervek szinergiájának vizsgálata.
 • Nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése.
 • Felmérés a telepeken előforduló szenvedélybetegségekre vonatkozóan.

b) Célcsoport szakmai támogatása

 • A komplex telepprogramok folyamatos szakmai támogatása.
 • A területi együttműködések kialakítása a minőségi projektmegvalósítás, majd a fenntartási feladatok ellátása érdekében, az együttműködések kiterjesztése, az együttműködő partnerek munkájának összehangolása.
 • A szakpolitikai elvárások és eredmények nyomon követését biztosító fórum létrehozása, amely szakmai, módszertani testületként biztosítja a komplex telepprogramok folyamatos áttekintését, szakmai nyomon követését, a komplex telepprogramok kedvezményezettjeivel való együttműködéssel, tapasztalatok összegyűjtésével, elemzésesével átadásával és az egységes felzárkózási módszertan elveinek figyelembe vételével.
 • Tapasztalati szakértők alkalmazása, a komplex telepprogramok elfogadottságának – mind a telepen élők, mind a helyi lakosság körében – érdekében.
 • A komplex telepprogramok megvalósítói részére együttműködést és tudásmegosztást célzó, jó gyakorlatokat bemutató szakmai programok szervezése (workshopok, műhelymunkák, fórumok, hazai és nemzetközi konferenciák).
 • A komplex telepprogram speciális eszközeként a roma női társadalmi szerepvállalás növelése céljával létrejövő civil szerveződések elősegítése, szakmai támogatása rendezvények szervezésével és jogi tanácsadással.
 • A komplex telepprogramok, illetve az ezekben közreműködő szakemberek adatbázisának/nyilvántartásának kialakítása fenntartása, karbantartása, szükség szerinti aktualizálása.

c) Képzések, felkészítő programok, fejlesztése és szervezése

 • Validált, a korábbi tapasztalatokat, jól működő bevált módszereket alapul vevő, általánosan elfogadott szakmai sztenderdek mentén kialakított egységes felzárkózási módszertan továbbfejlesztése, országos szintű kiterjesztése, újabb szakmai jó gyakorlatok összegyűjtése, validálása
 • A jelenlét típusú tevékenységet végző segítő szakemberek, szociális munkások, esetmenedzserek, valamint a komplex telepprogramok menedzsmentje, szakmai megvalósítói felkészítését szolgáló képzési programok kifejlesztése, a meglévők továbbfejlesztése.
 • A komplex telepprogramok szakmai megvalósítói (szociális munkások, tapasztalati szakértők) támogatása képzésekkel, folyamatos szakmai, szakértői támogatással, szupervízióval, közös rendezvényekkel, tapasztalatcserével.
 • A komplex telepprogramok nyertes önkormányzatai pályázati megvalósítóinak kompetencia-fejlesztése képzések, tréningek, tanácsadás biztosításával, a korábbi projektek minősített „Jó gyakorlatainak” közzétételével.
 • A komplex telepprogramok speciális eszközeként a roma női társadalmi szerepvállalás növelése céljával létrejövő roma női közösségek, létrejövő civil szerveződések elősegítése, létrejöttük ösztönzéséhez képzési program kidolgozása, képzések szervezése.

d) Informatikai fejlesztések

 • A komplex telepprogramok figyelemmel kísérése, erre vonatkozó adatbázis-kezelő rendszer továbbfejlesztése, kezelése (különös tekintettel az EFOP 1.6.2. programra)
 • Az elődprojektben kialakított e-learning rendszer továbbfejlesztése.