A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Tehetséggondozás sport által” című (EFOP-3.2.10-16) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint, amelyre a Magyar Diáksport Szövetség nyújthat be támogatási kérelmet, 2016. szeptember 2-től december 16-ig.

Gyönyörű célok

A projekt fő célja a gyermekek tehetséggondozása a sport terén és a sport által, az iskoláskorú gyermekek bevezetése a sportos, mozgás-gazdag életmódba, továbbá a rendszeres fizikai aktivitást végző gyermekek számának növelése, a társadalmi és szociális különbségek csökkentése és ezáltal a társadalmi befogadás erősítése Magyarország kevésbé fejlett régióiban.

A projekt célja továbbá, hogy a magyar iskolarendszerben minőségi és fenntartható, a rendszeres testmozgásra ösztönző programok valósuljanak meg a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése mellett és egyes iskolán kívüli szereplők bevonásával – olvasható a felhívásban.

A helyzet: otthon tesped a magyar fiatal

A 15–29 év közötti magyar fiatalokról kijelenthető, hogy az életkor előrehaladtával egyre kevesebben sportolnak, és mindössze 16-18 százalékuk választja szabadidejében a sporttevékenységeket. A magyar ifjúság 70 százaléka szabadidejét otthon tölti, s közel 60 százaléka internetezik, számítógépezik, vagyis passzív, fizikailag inaktív, ülő életmódot folytat.

A 2014/2015. tanévben útjára bocsájtott NETFIT® rendszer első mérési adatai azt mutatják továbbá, hogy a fiúk mindössze 63,6 százaléka, a lányoknak pedig csak 51,7 százaléka esik az egészségzónába az állóképesség tekintetében. A mérési adatok szomorú tapasztalatai alapján a gyerekek negyede túlsúlyos. Mindezeken túl a jelenleg elérhető legfrissebb kutatási eredmények azt igazolják, hogy a magyar lakosság csupán 23–27 százalékra jellemző, hogy jövőorientáltan gondolkodik – indokolja a felhívás szükségességét a kormány.

Mi a teendő?

A támogatható tevékenységeket a felhívás két csoportra osztja:

I. A mozgásműveltség szélesítése és a sportolói tehetség felismerés megalapozása – a sportágak útja a köznevelésbe

 1. Az érintett sportágakat képviselő, együttműködő sportági szövetségek kiválasztása a Nat és az általános kerettantervi tartalmak alapján.
 2. Egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek fejlesztése az azonosított iskolafokokon.
 3. Pedagógus-továbbképzési programok akkreditálása.
 4. Grassroots sport (e)-szakmódszertani anyagok kifejlesztése az azonosított iskolafokokon tanító pedagógusok részére.
 5. Pedagógus-továbbképzések lebonyolítása az azonosított iskolafokokon tanító pedagógusok részére.

II. Az iskolák és az iskolai testnevelés és sport területéhez kapcsolódó szereplők közötti kölcsönhatás, interakció erősítése

 1. Az iskolai sportfoglalkozások vezetésére jogosító képesítési szintek azonosítása, a kapcsolódó képesítési és kimeneti követelmények meghatározása a Magyar Képesítési Keretrendszer alapján.
 2. Az emberi erőforrás (szakember) háttér elemzése a sportági szövetségi rendszerekben a Magyar Képesítési Keretrendszer alapján, képzési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása.
 3. Iskolai pilot programok egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával.
 4. A tanügy-igazgatási és a közigazgatási (járási és megyei) struktúrához illeszkedő, a programban kiválasztott sportági szövetségekkel kifejlesztett, tehetségfelismerő grassroots sport- és mozgásprogramok szervezése.
 5. A teljesítmény-orientált (készség központú) fizikai fittségi összetevőket mérő fittségi tesztrendszer kidolgozása a NETFIT® bázisán.
 6. Az iskolák és a sport szektor közötti kapcsolatok feltárása, elemzése, a hazai és nemzetközi jó gyakorlatainak figyelembevételével javaslatok kidolgozása.
 7. Az iskolai sport online rendszerének kidolgozása.
 8. Fizikai aktivitást elősegítő eszközök beszerzése.

Nem kis pénz

A 2 milliárd forintos keretösszeg jelentős tétel a szövetség működésében. Az MDSZ honlapján megtalálhatóak a szervezet gazdálkodásával kapcsolatos adatok, a tavalyi beszámoló szerint az éves összes bevétele 1,583 milliárd forint volt.