A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című (EFOP-1.2.3-VEKOP/15) kiemelt felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint. A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 3,5 milliárd forint, míg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében 1,5 milliárd forint.

A felhívásra kizárólag az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. adhat be támogatási kérelmet. Az Új Nemzedék Központ a Magyar Nemzeti vagyonkezelő 100 százalékos tulajdonában van; a vagyonhasznosító szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a támogatási kérelmet a minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságához lehet benyújtani (2015. október 15-től 2015. november 30-ig).

A célok és a teendők

A felhívás szerint a jelentkező vállalja, hogy projektje megvalósításával

 • hozzájárul a fiatalok társadalmi aktivitásának növeléséhez,
 • hozzájárul a fiatalok nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítéséhez,
 • elmélyíti a fiatal korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok szereplői közti együttműködéseket,
 • erősíti a helyi ifjúsági munka, valamint az önkéntes tevékenység szerepét,
 • javítja az ifjúságügyi szakterülethez tartozó közszolgáltatók információ és szolgáltatás közvetítő funkcióit, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférést a célcsoport körében, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű fiatalokra,
 • hozzájárul a fiatalok képességeinek kibontakoztatásához, a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez.

Mindennek érdekében

 • külhoni és magyar fiatalokat érintő kutatásokat folytat és elemzéseket készít;
 • támogatja a hazai és nemzetközi ifjúságpolitikai együttműködéseket;
 • szakmai támogatói és tanácsadói hálózatot alakít ki és működtet;
 • ifjúsági szakmát és önkéntesség területét érintő képzéseket és továbbképzéseket biztosít;
 • létrehozza az Országos Ifjúsági és Önkéntes Szakmai Központot;
 • kampányokat bonyolít és rendezvényeket szervez;
 • életpálya-tervezést, valamint munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató programokat indít el;
 • közösségi teret alakít ki és működtet.