Elindult a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEHOP-5.3.2-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programjának felhívására azok a hő-, illetve távhőtermelő gazdasági társaságok jelentkezhetnek, a korszerű, megújuló energiaforrás bázisú hőtermelő rendszerek megvalósítását tervezik.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 25-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Az Európai Parlament és az Európai Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya el kell, hogy érje a 13 százalékot a bruttó végső energiafogyasztáson belül. Az Országgyűlés által elfogadott, 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégiára épülő Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében kitűzött cél ennél is ambiciózusabb, 14,65 százalék. A projekt ezeknek a céloknak az elérését szolgálja. A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez – olvasható a felhívástervezetben.

A keretösszeg 13,490 milliárd forint; egy pályázó 50 millió forint – 2500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphat. A forrást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 6–100 támogatott támogatási kérelemmel számol.