Elindult a „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című (GINOP-7.1.9-17) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelenő felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 11-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Indoklás, cél

A cél a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések.

A frekventált térségek esetén eddig nem valósult meg az integrált, koncentrált, állami szervezeti felelősség mellett történő turisztikai fejlesztés, elmaradt a fejlesztések összehangolása, azok szinergikus hatásainak kiaknázása, nem történt meg a turisztikailag frekventált térségek meghatározása, területének pontos lehatárolása sem – olvasható a felhívásban.

A kormány a fejlesztéseken keresztül közvetlenül és közvetve is üzleti lehetőséget kíván biztosítani a kis- és középvállalkozásoknak.

Keretösszeg

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21,4 milliárd forint. Egy nyertes pályázat minimum 200 millió, maximum 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. (A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.) A kormány 14–20 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kastélyok, várak, örökségvédelmi helyszínek fejlesztése, bemutatása (kizárólag állami tulajdonú, a nemzeti vagyontörvényben szereplő ingatlanok).
 • Turisztikai kerékpárutak fejlesztése, (több megyét érintő hálózati fejlesztések, elsősorban Eurovelo, illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakaszok).
 • Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (több megyét érintő hálózatok fejlesztése).
 • Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (kizárólag minősített gyógyhelyek).
 • Egyházi kulturális örökség turisztikai célú fejlesztése (kizárólag több megyés hálózatban).
 • Nemzeti parkok turisztikai fejlesztése, bemutatása.
 • Világörökségi, illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése, (magterület és védőzóna is, a kiemelt egyetemes értéknek megfelelően).
 • Kulturális, gasztronómiai vonzerőkön alapuló térségi hálózatok kialakítása, meglévők fejlesztése megyéken átívelően (kizárólag több megyés hálózatban).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Térségi termék-összekapcsolással összefüggő projekt esetén kötelezően megvalósítandó csomagajánlatok kidolgozása és bevezetése.
 • A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek.
 • Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység.
 • Marketingtevékenység.
 • A hálózatba kapcsolt, jelen fejlesztés keretében összekötött helyszínek/szolgáltatók kínálatát megjelenítő egységes arculat kialakítása és az arculatnak megfelelő ajándéktárgyak, terveztetése, merchandising tevékenység megalapozása.
 • Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.
 • Nyilvánosság biztosítása.

Ki pályázhat?

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi szervezetek:

 • korlátolt felelősségű társaság (kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú);
 • részvénytársaság (kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú);
 • központi költségvetési szerv;
 • helyi önkormányzat;
 • bevett egyház;
 • elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy;
 • elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy;
 • egyházi szervezet;
 • országos sportági szakszövetség;
 • egyéb sportszövetség;
 • egyéb szövetségek;
 • sportegyesület;
 • egyéb egyesület;
 • egyéb alapítvány;
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság;
 • nonprofit részvénytársaság;
 • állami vállalat.

Konzorciumi partnerként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által létrehozott gazdasági társaság bevonása minden esetben kötelező.

További részletek az alább letölthető felhívástervezetben.