A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megkezdődött „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” (GINOP-6.2.3-16) társadalmi egyeztetése.

A cél a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása.

A 2015. évi országos kompetenciamérés adatait összefoglaló jelentés szerint: „komoly aggodalomra ad okot a 10. évfolyamon a szakképzésben részt vevő tanulók teljesítménye. Amellett, hogy a szakiskolások átlageredménye körülbelül négyötöd–egyszórásnyival marad az országos átlag alatt, a többi évfolyammal való összevetésben ez az eredmény alacsonyabb a négy évvel fiatalabb, az általános iskola 6. évfolyamára járó tanulók átlageredményénél is. […] Az azonban ezekből az adatokból is kirajzolódik, hogy egy egész középiskolai képzési forma tanulói (a populáció 22 százaléka) nem képesek elérni a 6. évfolyamátlagos matematikai és szövegértési képességszintjét sem ” – idézi a kormány a felhívás tervezetében.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17,14 milliárd forint. A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza; a kormány 36–38 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok és a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló szakképző iskolák nyújthatnak be.

További részletek az alább letölthető felhívástervezetben.