A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának keretében megjelent „A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából” című, GINOP-1.1.4-16 kódú felhívás.

Az 1,7 milliárd forintos keretösszegre kijelölt „pályázó” az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt célja a felhívás szerint

  • a feldolgozóipari „gazella” (nagy növekedési képességű) kis- és középvállalkozások azonosítása,
  • a célcsoport csoport fő jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerése,
  • az érintett vállalkozások menedzsmentjének motiválása, tájékoztatása,
  • komplex és rugalmas kiválasztási és monitoring rendszer megalkotása, valamint
  • testreszabott fejlesztéspolitikai konstrukciók és ügyfélkezelési megoldások kidolgozása.

Nemzetközi és magyar empirikus vizsgálatok egyaránt megmutatták, hogy a hozzáadottérték-termelés és munkahelyteremtés jelentős része a vállalatok azon néhány százalékához köthető, amelyek a legdinamikusabban növekednek, komoly részt vállalnak az innovációs folyamatokban, illetve exportképes termékeiknek köszönhetően nemzetközi szinten is versenyképessé tudnak válni – indokolja a kormány a felhívás szükségességét.

Gyenge a hazai kkv-szektor

Nemzetközi összehasonlításban a hazai kkv-szektor innovációs teljesítménye gyengének minősül: az EU által alkalmazott 9 innovációs mérőszámból 8 esetében a hazai kkv-k lemaradásban vannak európai társaikhoz képest. Európai összevetésben a magyar kkv-szektor és különösen a mikrovállalkozások európai társaikhoz képest alacsonyabb hatékonysággal működnek.

A kkv-szektor teljesítményét rontja az elavult eszközpark, az elégtelen IKT-eszközellátottság, a gyenge K+F és innovációs tevékenység, a vállalatok közötti együttműködés alacsony foka, a hazai tulajdonban álló kkv-k alultőkésítettsége, a működéshez kapcsolódó magas adminisztratív terhek, valamint a volatilis, sűrűn változó szabályozás. Kevesebb mint 1 százalékuk vesz részt valamilyen nevesített vállalati együttműködésben (klaszter) – olvasható a felhívásban.