Elindult „A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása” című (GINOP-5.3.3-18) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati portálon.

A felhívás célja „a jogszerű foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások biztosítása, érdekképviseleti szervezetek jogsegély, valamint egyeztetési, békéltetési, közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltatásainak mint alternatív vitarendezési eszközök alkalmazásának támogatása”.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,4 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek száma legfeljebb 6 (kevésbé fejlett régiónként legfeljebb 1 támogatási kérelem).

Ki pályázhat?

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban képviselt munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek nyújthatnak be egyéni vagy konzorciumi támogatási kérelmet, vagy olyan munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, amelyek jogelőd szervezetei a felhívás megjelenésekor igazolt tagsággal rendelkeztek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban.

A jogosultságot a Támogató az Miniszterelnökségnek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége által kiállított igazolás alapján ellenőrzi.

Egy érdekképviseleti szervezet egy régió tekintetében csak egy egyéni vagy konzorciumi támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben a támogatást igénylő önállóan vagy konzorciumi tagként ugyanazon régióra jelen Felhívásra egyszerre több kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Munkavállalói érdekképviseleti szervezetek:

 • Hetedik Szövetség
 • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
 • Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
 • Munkástanácsok Országos Szövetsége
 • Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
 • Magyar Szakszervezeti Szövetség

Munkáltatói érdekképviseleti szervezetek:

 • Agrár Munkaadói Szövetség
 • Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
 • Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
 • Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
 • Ipartestületek Országos Szövetsége
 • Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége
 • Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség
 • Magyar Iparszövetség
 • Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
 • Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége

A tervezet szerint a támogatási kérelmeket 2018. szeptember 3. és október 3. között lehet majd benyújtani.

Támogatható tevékenységek

A felhívástervezetben a többek között az alábbiakat találhatjuk:

 • A jogsegélyszolgálatok működtetésével összefüggő feladatok.
 • A munkáltatók, munkáltatói érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviseletek (szakszervezet, szakszervezeti szövetség), illetve az üzemi tanács, választási bizottság, a közalkalmazotti tanács és a közalkalmazotti képviselő, központi közalkalmazotti tanács, valamint az üzemi megbízott, a helyi, központi és vállalatcsoport szintű üzemi tanács és az Európai Üzemi Tanács közötti kollektív munkaügyi viták, érdekviták egyeztetői, békéltetői, közvetítői, tanácsadói, döntőbírói szolgáltatások mint alternatív vitarendezési eszközök biztosítása.
 • Szakmai kommunikációs tevékenységek.

Indoklás

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program foglalkoztatási prioritásának egyik kiemelt célja a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítása – olvasható „A Felhívás indokoltsága és célja” című fejezetben.

A szociális partnerek bevonása az operatív program fejlesztéseinek végrehajtásába az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásból finanszírozott uniós támogatások fontos eleme. Jelen konstrukció egyszerre szolgálja a szociális partnerek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek megfelelő kapacitásainak kiépítését, valamint a jogszerű foglalkoztatás elősegítését.

Az érdekképviseleti szervezeteknek lényeges és közvetlen szerepe van a jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos információnyújtásban és tájékoztatásban, a foglalkoztatás körülményeivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal, munkavállalással kapcsolatban felmerülő problémák kezelésében. A munkavállalói és munkáltatói tudatossággal, a jogi szabályozás biztosította lehetőségekkel és előírt kötelességekkel kapcsolatos információk átadása hatékonyan valósítható meg a szociális partnerek által nyújtott tanácsadói szolgáltatásokon keresztül.

A jogszerű foglalkoztatás egyik feltétele, hogy a munkaerő-piaci szereplők hiteles és naprakész információkkal rendelkezzenek munkajogi és foglalkoztatási kérdésekben, illetve, hogy az ezt biztosító szolgáltatások széles körben elérhetőek legyenek. A jelen Felhívás e szolgáltatások megszervezését és nyújtását támogatja. A korábbi tapasztalatok alapján a foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk kiszámítható módon történő, ingyenes elérhetőségének biztosítása jelentős pozitív hatással van a jogtudatos magatartásra, a munkavállalói és munkáltatói tudatosság növelésére, valamint a jogszerű foglalkoztatás erősítésére.

A jogszerű foglalkoztatás elterjesztéséhez a fentieken kívül a kollektív szintű munkaügyi viták rendezésében fontos szerepet ellátó, független egyeztető bizottságnak, a felek közötti közvetítés erősítésének, valamint munkaügyi döntőbírói intézménynek is szerepet kell kapnia, mely hozzájárul a munkahelyi, az ágazati, illetve az ágazatközi szociális béke megőrzéséhez, a munkaügyi érdekviták hatékony rendezéséhez, a konfliktusok lehető leggyorsabb megoldásához és a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztéséhez.

Véleményezzen, informálódjon!

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. július 29-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

További részletek az alább letölthető felhívástervezetben.