Elindult „A kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” (GINOP-2.1.8-17) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati portálon.

A felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

  • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
  • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A tervezett keretösszeg 17 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázó 5–15 millió forintot igényelhet, a kormány ennek megfelelően 850–3400 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Támogatást olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások kérhetnek, amelyek

  • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Támogatási kérelmek benyújtása 2017. november 30. 9 órától 2018. január 31-én 12 óráig lehetséges.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. szeptember 29-ig várja a kormány a partnerségi fórumban.

További részletek az alább letölthető felhívástervezetben.