A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” című (EFOP-1.9.4-VEKOP-16) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,8 milliárd forint, ebből az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (EFOP) keretében a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 4,06 milliárd, míg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében 1,74 milliárd forint. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatási kérelmet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet és az Oktatási Hivatal konzorciuma nyújthat be.

A kiemelt projekt célja, hogy „a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítását szolgáló, központilag tervezhető, kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és technológiák, újítások az ágazati szereplők – beleértve az igénybevevőket és a nyilvánosságot – számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek és információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel (és idővel) járjon” – olvasható a felhívásban. A támogatható tevékenységek az alábbi 4 csoportba tartoznak:

  1. A szakmatámogató rendszerek modernizációja, hatékonyabbá tétele, az új EFOP standard pályázatos projektek eredményességét segítő központi funkciók kialakítása, a területen dolgozó szakemberek, intézményvezetők mindennapi szakmai munkájának támogatása érdekében.
  2. A központi ágazati informatikai eszközök hozzáférésének kiterjesztése, minőségének javítása.
  3. Az ágazati tervezés, szakmafejlesztés empirikus, tudományos megalapozásának aktualizálása.
  4. Szakmai Koordinációs Fórum kialakítása és működtetése.

További részletek az alább letölthető felhívásban.

Attachments