A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16) felhívás.

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Emellett hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint – olvasható a felhívásban.

A tervezett keretösszeg 5 milliárd forint, amit az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 167–1000; egy pályázó 5–30 millió forintot kaphat.

Támogatási kérelmet nyújthat be:

 • közművelődési intézmény vagy fenntartója,
 • közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,
 • közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret működtető civil szervezet,
 • népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartója,
 • könyvtár, könyvtár fenntartója vagy a nyilvános könyvtári ellátást biztosító önkormányzat,
 • muzeális intézmény vagy fenntartója,
 • levéltár,
 • előadó-művészeti szervezet.

Helyzetértékelés

Magyarországon jelentős az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya, és a tanulók társadalmi-gazdasági háttere jelentősen befolyásolja a teljesítményüket. A tanulók átlagos teljesítménye az alapkészségek terén az OECD 2012. évi nemzetközi tanulói teljesítménymérése (PISA-felmérés) alapján az uniós átlag alatt volt, és nőtt a gyengén teljesítők aránya 2009 és 2012 között. A végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya 11,8 százalék, amely az EU 2020 Stratégia szerint is csökkentendő.

Támogatható foglalkoztatási formák

A Magyarországon működő közel 4000 könyvtár, a majd’ minden településen elérhető művelődési házak (közművelődési intézmények) és közművelődési közösségi színterek, valamint közel 850 muzeális intézmény meghatározó jelentőségű a kulturális alapellátás biztosításában, de ezen intézményi kör – célzott fejlesztés esetén – alkalmas az Emberi Erőforrások Minisztériuma kompetenciakörébe tartozó egyéb humán szolgáltatások kiegészítésére, céljainak támogatására is – szögezi le a felhívás.

A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:

 • szakkör, foglalkozássorozat,
 • kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),
 • tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,
 • tábor,
 • versenyek, vetélkedők,
 • műhely- és klubfoglalkozás,
 • témanap, témahét,
 • művészeti csoport.