A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében elindult „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése” (EFOP-1.7.1-17) című felhívás társadalmi egyeztetése.

A felhívás céljai:

  • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok mobilizálása, a felzárkózást szolgáló tudás bővítése;
  • helyi társadalmi kapcsolatok erősítése a közösségi szolgáltató terek funkcióbővítése által;
  • a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése, a helyi életminőség javítása, a helyben maradás ösztönzése az alapvető humán közszolgáltatásokat kiegészítő helyi megoldások által;
  • helyi közösségépítés- és megtartás a helyi társadalmi kapcsolatok erősítése révén;
  • a környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 9-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A nyertes pályázatok 50 millió forint – 150.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, a kormány 75 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Támogatási kérelmet jogi személyiséggel rendelkező helyi közösségek (LEADER-HACS = Helyi Akciócsoport) nyújthatnak be, konzorciumi partnerként többek között önkormányzatok, polgárőr egyesületek, vallási tevékenységet végző egyesületek, egyházak, alapítványok, nonprofit társaságok, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók is csatlakozhatnak.

További részletek az alább letölthető felhívásban.