A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében elindult az „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című (EFOP-3.1.8-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A cél a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat a kormány 2017. január 29-ig várja a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Keretösszeg

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint, a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázó minimum 10 millió, maximum 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat,  támogatott támogatási kérelmek várható száma így minimum 150, maximum 200.

Pályázók köre, támogatható tevékenységek

Pályázati kérelmet hátrányos helyzetű tanulókat nevelő köznevelési intézmények fenntartói nyújthatnak be, többek között ilyen tevékenységekre:

  • kötelező óraszámon felüli nyelvi órák, délutáni programok szervezése és megtartása;
  • tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása;
  • az intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása;
  • aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése.

Indoklás

„A felhívás indokoltsága és célja” című fejezet „Helyzetelemzés” című alfejezetében többek között ezt olvashatjuk:

 A korai iskolaelhagyás különösképpen veszélyezteti a nehéz szociális körülmények között élő, és még inkább a roma tanulókat. Az oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül elhagyó fiataloknak minimális esélye van arra, hogy bekapcsolódjanak az aktív munkaerőpiacra, ami az ország versenyképességét is jelentősen rontja (szociális ellátórendszer, gazdasági növekedés hiánya, egészségügyi problémák, szegénység öröklődése).

A nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma gyermekek kirekesztődésének megszüntetése érdekében alapvetően szükséges az együttnevelést támogató, a társadalmi különállást feloldó oktatás, nevelés kialakítása. Ennek segítségére lehet a testvériskolai kapcsolatok kialakítása, amely során a nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma gyermekek számára lehetőség nyílik a sajátjától eltérő szociális körülmények között élő tanulókkal baráti kapcsolatok kialakítására, mely végső soron hozzájárulhat egy szélesebb kapcsolati tőke meglétéhez. A találkozás lehetősége és a megismerés révén csökkentheti az előítéleteket, erősítheti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését. Ez olyan minták elsajátítását eredményezheti, mely a továbbtanulást segítő, iskolai lemorzsolódást csökkentő magatartást eredményezhet.