Elindult az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című (EFOP-2.2.2.) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett projekt célja, hogy a fogyatékossággal élőket, illetve a pszichiátriai- vagy szenvedélybetegeket ellátó nagy létszámú intézményeket „közösségi” (azaz sokkal kevesebb beteggel foglalkozó) ellátás váltsa ki.

Támogatási kérelmet a fogyatékossággal élő, illetve pszichiátriai- és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában telephelyenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi vagy nem állami fenntartói nyújthatnak be.

A keretösszeg 35 milliárd forint, a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A kormány 4-2592 támogatott kérelemmel „számol”. A kissé szélsőséges „tól-ig” magyarázata, hogy egy projekt 13,5 millió forint és 7,546875 milliárd forint közötti összeget kaphat; ha minden pályázó a minimumot kapja, akkor 2592-en nyernek, ha mindenki a maximumot, akkor 4-en.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 29.-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Miért van szükség az áttérésre?

Magyarországon 14751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). Lakóotthon (1-12 fő) 1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1-6, 1-12 fő) 201 férőhelyen. A 2014 végi adathoz képest 2015 végén 660 kiváltott vagy kiváltás alatt lévő férőhelyről beszélhettünk.

A jelenlegi nagylétszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az országhatáron, izoláltan, korszerűtlen épületekben működnek. Az intézmények a területi elhelyezkedésükből adódó korlátokat nem tudják leküzdeni, nem tudják a tényleges integrációt biztosítani. Egy több száz fős intézmény esetében fennáll továbbá annak a veszélye, hogy nem alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére – indokolja a felhívást a kormány.

A projekt célja

A projekt célja a nagylétszámú intézeti ellátási forma kiváltása, és magas minőségű, hozzáférhető közösségi ellátási formák kialakítása.

A lakhatási szolgáltatások

  • legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
  • hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház,
  • legfeljebb 25 fő elhelyezésére szolgáló épületben vagy épületek együttesében

alakíthatók ki.

Szakmai koordinációs műhely

A projektet a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által létrehozott szakmai koordinációs műhely készítette elő. A műhely munkáját az EFOP – egy februárban kiírt felhívás keretében – 2,5 milliárd forinttal támogatta.