A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című (EFOP-3.2.6-16) felhívás.

A felhívás célja – többek között – az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása és a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése, a művészettel nevelési és fejlesztési területekhez tartozó kompetenciák erősítése, valamint a művészetoktatás módszertani fejlesztése.

A támogatható tevékenységek:

  • a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása;
  • a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására;
  • a művészetpedagógiai munkát támogató programok szervezése, lebonyolításának támogatása;
  • a köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása;
  • a köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása.

„A művészettel nevelés, a művészet eszközeivel való fejlesztés, a kreativitás vizsgálata hazánkban messze elmarad az európai országokban mért és elért eredmények átlagától. A művészettel való nevelés, illetve a művészeti képzések operatív módon való feltérképezése, fejlesztése, tanulókat, pedagógusokat, intézményeket bevonó összefogó munkája nemzeti feladat” – indokolja a kormány, miért szán erre a célra 3 milliárd forintot.

Támogatási kérelmet a Magyar Képzőművészeti Egyetem által vezetett konzorcium nyújthat be; a konzorciumi tagok:

  • a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,
  • a Magyar Táncművészeti Főiskola,
  • a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és
  • a Színház- és Filmművészeti Egyetem.