A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent az „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című (EFOP-1.9.6-16) felhívás.

A 20 milliárd forintos támogatásra az Állami Egészségügyi Központ, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. konzorciuma pályázhat.

Ezért van rá szükség

„A felhívás indokoltsága és célja” című fejezetben a következőket olvashatjuk:

Nemzetközi és hazai szinten is az elektronikus egészségügyi megoldások alkalmazásának végső célja a lakosság egészségi állapotának javítása. A 2014-2020-as elektronikus egészségügyi fejlesztési program egyik kiemelt területe a rendszerben elérhető adatok szabványos reprezentációjának megteremtése, a strukturáltan tárolt adatok arányának és a bevont adatkörök mennyiségének növelése.

Az adatgyűjtés kiterjesztésének legfontosabb célja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi fejlesztése. Míg a 2007-2013-as támogatási ciklus programja a meglévő folyamatok elektronizálását szolgálta, a 2014-2020-as időszakba ezekre építve, értéknövelt szolgáltatások kerülnek bevezetésre.

Az adatok másodlagos hasznosítása is kiemelt figyelmet érdemel. Egyre inkább terjed az a szemlélet a fejlett egészségügyi rendszerrel rendelkező országokban, hogy az egészségügyi adatok a közösségi vagyon részét képezik, amelyeknek az adatvédelmi irányelvek maximális betartása melletti hasznosítása az ellátórendszer működtetést felügyelő szervezetek feladata és felelőssége. A modern adatbányászati módszereknek az egészségpolitikai döntéshozatalt, a tudományos kutatást, és esetlegesen az üzleti célú felhasználást is támogatniuk kell.

Az elkövetkezendő években fel kell készülni arra, hogy a betegek állapotára vonatkozó adatok nem kizárólag az ellátórendszer szereplőinél keletkeznek. Egyre több „viselhető”, az élettani paramétereket mérő eszköz megjelenése várható, és a mérési eredmények közvetlenül kerülnek majd be a személyes egészségi adattárakba (PHR – personal health record). Fontos a szabályozási kérdések szem előtt tartása és a keretek kidolgozása: mennyire lehet ezeket az adatokat figyelembe venni a gyógyításban, hogyan történik ezen adatok felhasználása, milyen adatkezelési gyakorlatot folytatnak az ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények.

Mivel a betegségekkel és kórállapotokkal kapcsolatos információszerzés legfontosabb forrása az internet, ezért a fentieken túl a 2014-2020-as programnak foglalkoznia kell a lakosságnak nyújtott internetes tartalomszolgáltatással is. Szintén megkerülhetetlen az ellátórendszer informatikai infrastruktúrájának, valamint az informatikai szolgáltatások biztonságának fejlesztése is.

Önállóan támogatható tevékenységek

  1. Előzetes felmérés az egyes bevezetendő szolgáltatások hatásai és hasznosulásai kapcsán.
  2. Egyedi szoftverfejlesztések és beszerzések az új funkciók elérése érdekében.
  3. Licenszek az egyes szoftverek működése érdekében.
  4. Különféle technológiákhoz IT, egészségszakmai, valamint speciális jogi szolgáltatások igénybevétele.
  5. Hardverbeszerzés az egyes szolgáltatások erőforrásigényeinek kielégítése, valamint a biztonságos adattárolás, csatlakozás és adattovábbítás érdekében.
  6. Képzések és továbbképzések – kizárólag a jelen konstrukció tekintetében – a fejlesztések minél mélyebb rögzülése érdekében.
  7. Lakossági és célcsoporti disszemináció az egyes szolgáltatások megismertetése érdekében; ehhez kapcsolódóan márkastratégia kidolgozása és kampányterv kidolgozása és megvalósítása.

A forrás

A 20 milliárd forintból az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 14 milliárd, a hazai költségvetés terhére 6 milliárd forint a vissza nem térítendő támogatás maximális összege. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

További részletek

az alább letölthető felhívásban.

Attachments