A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című (EFOP-3.2.9-16) felhívás.

A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával – olvasható a(z alább letölthető) felhívásban.

A részcélok:

  • óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében);
  • kompetens szakemberek bevonása az óvodai- iskolai szociális segítésbe, készségeik, kompetenciáik fejlesztése helyi szinten;
  • szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között (szervezeti keretek, eljárásrend, dokumentáció).

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,7 milliárd forint, amelyre a család-és gyermekjóléti központok nyújthatnak be támogatási kérelmet, 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 12-ig. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja; a kormány 42-94 támogatott támogatási kérelemmel számol.

A határnapok:

  • 2016. október 12.
  • 2016. december 30.
  • 2018. szeptember 12.

Attachments