Az Európai Bizottság egy 25 milliárd eurós reformtámogató program elindítását és egy európai beruházásstabilizáló funkció létrehozását javasolja.

Mindkét javaslat részét képezi az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítését célzó tágabb ütemtervnek, és az uniós költségvetésre építve javítja kölcsönös függőségben lévő gazdaságaink teljesítményét és ellenálló képességét.

  • A 25 milliárd eurós költségvetésű reformtámogató program az uniós tagállamok kiemelt reformjait fogja támogatni. Három elemből áll: a reformösztönző eszköz pénzügyi támogatást nyújt a reformokhoz, a technikai támogatási eszköz a technikai szakismeretek nyújtására és megosztására szolgál, a konvergenciatámogató eszköz pedig az euróövezeti csatlakozás előtt álló tagállamokat segíti.
  • Az európai beruházásstabilizáló funkció jelentős gazdasági sokkok idején stabilizálni fogja a közberuházások szintjét és elő fogja segíteni a gazdaság gyors helyreállítását az euróövezeti tagállamokban és az európai árfolyam-mechanizmust (ERM II) alkalmazó tagállamokban. E funkció kiegészíti a meglévő nemzeti automatikus stabilizátorokat. Segítségével – a stabil makrogazdasági és fiskális politikára vonatkozó szigorú kritériumok mellett – akár 30 milliárd euró összértékben nyújthatók hitelek, a költségek fedezését biztosító kamattámogatással.

Reformtámogató program

A javasolt reformtámogató program minden tagállamnak pénzügyi és technikai támogatást fog nyújtani a gazdaság korszerűsítését célzó reformok – különösen az európai szemeszter keretében azonosított reformprioritások – kidolgozásához és végrehajtásához. Célzott támogatást biztosít továbbá az eurót bevezetni kívánó tagállamoknak. A 25 milliárd eurós költségvetésű reformtámogató program támogatni fogja többek között a termék- és a munkaerőpiacok, az oktatás, az adórendszerek, a tőkepiacok, az üzleti környezet, valamint a humántőke-beruházások és a közigazgatás reformjait. A reformtámogató program minden érdeklődő tagállam előtt nyitva áll. Három különálló, egymást kiegészítő eszköz alkotja:

  • reformösztönző eszköz a rendelkezésére álló 22 milliárd euróból az európai szemeszter keretében azonosított kulcsfontosságú reformokhoz nyújt pénzügyi támogatást minden tagállam számára. Az elmúlt hónapokban intenzív párbeszédre került sor a tagállamokkal arról, hogy a jövőben miként kell kidolgozni ezt az új eszközt, ideértve egy portugáliai kísérleti projekt elindítását is.
  • A technikai támogatási eszköz a reformok kidolgozásában és végrehajtásában, illetve igazgatási kapacitásaik javításában segíti a tagállamokat. Ennek során a Strukturálisreform-támogató Szolgálat tapasztalataira épít, amely az elmúlt években 24 tagállamban több mint 440 reformprojekthez biztosított támogatást. Az eszköz minden tagállam számára elérhető, költségvetése 0,84 milliárd euró.
  • A 2,16 milliárd eurós konvergenciatámogató eszköz célzott pénzügyi és technikai támogatást nyújt majd azoknak a tagállamoknak, amelyek bizonyítani tudják, hogy lépéseket tettek az euró bevezetéséhez. Az eszköz nem változtat az euróbevezetés feltételein, hanem gyakorlati támogatást nyújt az euró sikeres bevezetéséhez és az euróövezetben való részvételhez az eurót bevezetni kívánó tagállamoknak.

Európai beruházásstabilizáló funkció

Az európai beruházásstabilizáló funkció létrehozásáról szóló javaslat célja, hogy jelentős aszimmetrikus sokkok esetén fenntartsa a közberuházások szintjét, és segítse a gazdaság gyors visszarendeződését. A válság évei rámutattak, hogy a meglévő nemzeti stabilizációs mechanizmusok nem minden esetben képesek elnyelni a makrogazdasági sokkokat, és gyakran fennáll a más országokra átgyűrűző negatív externáliák kockázata, amelyek különösen a közberuházások szintjére és a reálgazdaságra károsak. Az új eszköz az euróövezeti tagállamokra és az európai árfolyam-mechanizmusban (ERM II) részt vevő tagállamokra összpontosít, mivel ezek már nem alkalmazhatnak monetáris politikát a sokkokkal szemben.

Az új funkció kiegészíti azokat a nemzeti és európai szinten már létező eszköztárakat, amelyek célja egyfelől – többek között az európai szemeszter és a megfelelő uniós finanszírozás révén – a válságok kialakulásának megelőzése, másfelől – az Európai Stabilitási Mechanizmus és a fizetésimérleg-támogatás révén – a kialakult pénzügyi nehézségek kezelése.

E funkció jelentős aszimmetrikus sokkok esetén a következőket nyújtja:

  • Az uniós költségvetés által garantált back-to-back hitelek útján 30 milliárd eurót bocsáthat rendelkezésre. Az erkölcsi kockázat minimalizálása érdekében a tagállamoknak a stabil makrogazdasági és fiskális politikára vonatkozó szigorú támogathatósági kritériumokat kell teljesíteniük. E hitelek pénzügyi többlettámogatást nyújtanak olyankor, amikor az államháztartások túlfeszítettek; kialakításuk során a növekedést ösztönző közberuházások fenntartására kell összpontosítani, mivel ezek segítik a munkahelyek megőrzését, és lehetővé teszik a gazdaság gyorsabb visszarendeződését.
  • Vissza nem térítendő támogatással fedezi a kamatköltségeket. A tagállamoknak az általuk kibocsátott bankjegyekért cserébe hozzájárulást kell fizetniük az újonnan létrehozandó Stabilizációs Támogatási Alapba; e hozzájárulás a kapcsolódó monetáris jövedelem (szeniorázs) egy arányán alapul. Az alapba fizetett hozzájárulások az uniós költségvetés címzett bevételeit képezik, és a támogatható tagállamoknak nyújtott kamattámogatás fedezetére szolgálnak. E kamattámogatás az eszköz pénzügyi vonzerejének biztosításához szükséges.

A 2017 decemberében meghatározottak szerint ezt a beruházásstabilizáló funkciót idővel kiegészíthetik az uniós költségvetésen kívüli további finanszírozási források, így például szerepet kaphatna az Európai Stabilitási Mechanizmus vagy a jövőbeli Európai Valutaalap, illetve a tagállamok által felállítandó lehetséges önkéntes biztosítási mechanizmus. A Stabilizációs Támogatási Alap ennek eszközéül is szolgálhat.

(Európai Bizottság)