Az MNB 5,4 millió forint bírságot szabott ki az UFS Group Kft.-re egyebek közt ügyféltájékoztatási, panaszkezelési és nyilvántartási hiányosságok, valamint a biztosításközvetítői megállapodásokat érintő jogsértések miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot folytatott le az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft.-nél, hogy ellenőrizze a független biztosításközvetítői, illetve a független pénzpiaci közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások betartását. A vizsgálat – amely a 2013. január 1-től kezdődő időszakot tekintette át – megállapította, hogy az UFS Group más biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel kötött megállapodásai több esetben a biztosításközvetítői tevékenységgel, illetve az ügyfélérdekekkel ellentétes kikötéseket tartalmaztak – írja közleményében a jegybank.

A társaság nem minden esetben gondoskodott határidőben a közvetítők személyének MNB felé történő bejelentéséről, illetve a közvetítést megelőző szakmai képzéséről. Előfordult, hogy a közvetítői tevékenység végzéséhez szükséges egyes személyi feltételek meglétéről sem győződött meg szabályszerűen. Emellett ügyféltájékoztatási, panaszkezelési, nyilvántartási, belső szabályozási hiányosságok és az ügyfélpénzek kezelését érintő eljárási hibák is felmerültek a társaságnál.

A jogsértések miatt az MNB 5,4 millió forint bírságot szabott ki az UFS Groupra, egyúttal – határidő tűzésével – kötelezte, hogy az együttműködési megállapodásait és belső szabályzatait a jogszabályokkal összhangban módosítsa, az ügyféltájékoztatási, nyilvántartási és adatszolgáltatási hiányosságokat szüntesse meg, s a panaszokra mindenkor a jogszabály által előírt 30 napos határidőn belül válaszoljon. A jegybank előírta a társaságnak azt is, hogy a közvetítők személyét érintő bejelentési és szakmai képzési kötelezettségének mindenkor a jogszabálynak megfelelően tegyen eleget, s a tevékenység végzésének személyi feltételeiről dokumentumok útján is győződjön meg.

A bírságösszeg meghatározásánál a jegybank különös súllyal értékelte, hogy az UFS Group a biztosítókkal kötött megállapodásaiban a biztosítási alkusz jogállásával kifejezetten ellentétes feladatok ellátását is vállalta, továbbá nem győződött meg megfelelően az általa alkalmazott személyek jogszabályi megfelelőségéről sem, valamint azt, hogyszakmai képzés hiányában is történt közvetítési tevékenység. Súlyosító körülménynek számított a közvetítőkről vezetett belső nyilvántartás rendkívüli hiányos állapota is. Az MNB kiemelt súllyal vette figyelembe továbbá több fogyasztói panasz megválaszolásának elmulasztását és a panaszkezelési szabályzat alapvető hiányosságait is.