Amennyiben új, ki nem próbált helyről rendel tűzifát, akkor jár el a legjobban, ha nem tömegre, hanem térfogatra vásárol, ezt ugyanis nem befolyásolja, hogy mennyire vizes a fa. Ekkor viszont arra kell figyelni, hogy erdei vagy rendes köbméterben vásárol, és a kiszállítás során valóban úgy is kapja meg.

Ugyan már elindult a fűtési szezon, sokan cssak most szerzik be a téli tüzelőnek valót. Tűzifát sok helyről és többféle módon is be lehet szerezni. Vannak működési engedéllyel rendelkező tűzifa-értékesítő helyek, mint például egyes TŰZÉP telepek, vagy tűzifa értékesítő telepek, ahol térfogatra (köbméterben, esetleg kalodában), vagy tömegre történik a tűzifa értékesítés. Ezen értékesítő helyeken a pontos mérés ellenőrizhető módon biztosított – hívja fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivata (NFH).

Milyen mértékegységben rendeljünk?

A tűzifa köbméterben (m3) való elszámolása a lehető legpontosabb mennyiség és az egyetlen hiteles mértékegysége. Míg a nedves tűzifa nagyjából kétszer annyit nyom, mint a száraz, a fa térfogata gyakorlatilag állandónak tekinthető. Ha nem kalodában, hanem ömlesztett módon vásárolja a tűzifát, azzal számolni kell, hogy a hézagokkal (levegővel) is kitöltött az űrmérték.

Az ömlesztett tűzifa mennyiségét ugyanis nem lehet a rakott fa mennyiségével összehasonlítani, mivel a kalodában árusított, rakott fa ára azért is magasabb, mert ott a köbméter pontosan, kézzel kirakott, míg az ömlesztettet egy köbméter űrmértékű rakodókanállal rakják fel a teherautóra, mely természetesen nem pontosan illeszkedő fadarabokat jelent.

Az erdészeti köbméter 1,75 normál köbméternek, a hézagokat leszámolva egy sima köbméter fának felel meg. A térfogatot a legegyszerűbb leellenőrizni. Jó tudni, hogy egy m3 (1x1x1 méter) ömlesztve feltöltött vizes kályhakész tűzifa nagyjából, fajtánként az alábbi súlynak felel meg: bükk és tölgy esetében 7 mázsa, gyertyánnál 7,5 mázsa, akác esetében 5,5 mázsa. Ha 1 m3 ömlesztett, hasogatott tűzifát sorban felpakol a fáskamrában, az nagyjából 0,75-0,8 m3 lesz.

Érdemes tehát pontosítani a megrendeléskor, hogy erdei vagy sima köbméterben történik a teljesítés. Ha erdei köbméterben állapodtak meg, de sima köbméterben szállítják ki a fát, úgy a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. Amennyiben úgy véli, hogy megkárosították, a vállalkozás esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatának felderítését akár egyedi panaszbejelentésként, akár közérdekű bejelentésként kérheti a lakóhelye szerint illetékes, fogyasztóvédelmi hatáskörben első fokon eljárni tudó kormányhivatalnál

A fa fűtőértéke

A tűzelőanyagok vásárlásánál elsődleges szempont, hogy adott pénzösszegből mennyi fűtőértéket, energiát lehet vásárolni. A felhasználás előtt jóval korábban javasolt megvásárolni a tűzifát. A nedves tűzifa nagyon nehezen vagy egyáltalán nem ég, és sokkal kisebb a fűtőértéke. A fűtőértéket tekintve a legjobb, ha legalább egy nyáron át, de még jobb, ha két nyáron át szárad a tűzifa a tárolónkban, fedett, szellős helyen. A frissen vágott, illetve magasabb víztartalmú fa a begyújtást követően először csak azért ég, hogy a vizet kipárologtassa a fából. Meleget csak ezután képes adni.

A magasabb fűtőértékű száraz tűzifa kedvezőbb m3 áron jön ki, ráadásul nem terheli a környezetet a keletkező szén-dioxiddal és nem károsítja a fűtőeszközt, a kéményt, mint a magasabb víztartalmú tűzifa. Tűzifaként értékesített leggyakoribb fafajták az akác, tölgy, bükk, gyertyán és a cser. Kérdezzünk tehát rá a megrendeléskor, hogy frissen vágott, vagy már száradó tűzifa kerül kiszállításra. Számítsunk rá, hogy a nem a nyári időszakban, hanem ősszel megrendelt tűzifa nagy valószínűséggel magas víztartalmú lesz.

Tájékozódjunk előre az árakról

Az átlagos árakról érdemes tájékozódnia megrendelés előtt. Ha ezektől eltérően alacsonyabb árakon kínált – hirdetőújságokban megjelentetett bizonytalan eredetű hirdetések alapján – rendel, az ismeretlen helyről szállított, ömlesztve, ellenőrizhetetlen módon a teljesítéskor leborított kupac tűzifa mennyisége a rendelt és kifizetett mennyiségnek lehet, hogy csak a fele lesz. Hiszen nincs lehetőség a mennyiség ellenőrzésére.

Tanácsos elsősorban a térfogatra történő vásárlás (kalodában ill. a lerakás után megmérve) szemben a súlyra történő méréssel, ugyanis a térfogat gyakorlatilag nem függ a fa nedvességtartalmától). Ha mégis az utcáról, illetve csak telefonszámos hirdetés alapján vásárol tűzifát, mindenképpen olyan szállítótól vásároljon, aki számlával igazolja a tűzifa eredetét és a mennyiség ellenőrizhető.

Kérjen számlát szavatossági jogai érvényesítése érdekében

Fontos tehát, hogy kérjen számlát a vállalkozástól. Amennyiben a számla, vagy blokk rendelkezésre áll, szavatossági jogait érvényesítheti, ha a vállalkozás hibásan (hiányosan) teljesítette a szerződést. Ha mennyiségbeli kétsége van a kiszállításkor, kérje a köbméter felmérését a helyszínen, s ha hiány van, annak pótlását. Ha minőségbeli panasza van, azt még átvétel előtt jelezze. Megegyezhetnek a rakomány cseréjében, vagy a vételár visszafizetésében.

Ha már átvette a tüzelőt, panaszát írásban is benyújthatja a vállalkozáshoz, amit a kereskedőnek 30 napon belül, írásban, érdemben kell válaszolnia. Ha ezen kötelességének nem tesz eleget, úgy a lakóhelye, vagy a vállalkozás címe szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat. A megvásárolt tűzifát szállítójegyen kell az eladónak átadnia, amelyhez mellékelni kell a tűzifa vásárlási tájékoztatót.

Amennyiben a vállalkozással nem tud megegyezésre jutni, jogainak érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy azt megelőzően békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületi út választását az eljárás gyorsasága, egyszerűsége, valamint költségkímélő jellege indokolhatja.

Ha nem hajlandók számlát adni az értékesítésről, úgy bejelentéssel élhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Az alábbi internetes oldalon a jogszabálysértő tűzifa-forgalmazók tevékenységét és kilétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) folyamatosan nyilvánosságra hozza.

Ha úgy érzi/tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata lett, és az eladótól nem kapott meggyőző választ észrevételeire és az eladó a további egyeztetéstől elzárkózik, panaszát a Nébihhez is eljuttathatja, vagy a fogyasztóvédelmi hatáskörben elsőfokon eljáró kormányhivatalhoz. A Nébih „Tűzifát csak okosan!” című hasznos tájékoztató kiadványát letöltheti erről a linkről.