A NAV több ellenőrzés alkalmával tapasztalta, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett adózók adóbevallási és megfizetési kötelezettségeiket számos esetben elmulasztják, amely többnyire a tájékozatlanságra vezethető vissza.

Jogszabályi háttér

A turizmusfejlesztési hozzájárulás 2018.01.01-től bevezetésre került új adónem, amelyet az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eak. tv.) 261. §-a állapított meg.

Az Eak. tv. 261. § (1) bekezdése alapján hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. pontja szerinti (2018.01.01-től 5 százalékos általános forgalmi adó mértékű) szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása, azaz az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya, alapja és mértéke

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom abban az esetben is, ha az adóalany az általa igénybevett, az 5 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatásnyújtást saját nevében nyújtja tovább a megrendelőjének. Ebben az esetben ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a szolgáltatást eredetileg nyújtó adóalanynál (amelynél szintén hozzájárulás-köteles a szolgáltatás-nyújtás) teljesüljenek a kedvezményes áfa mérték alkalmazhatóságának feltételei, valamint, hogy a szolgáltatást közvetítő adóalany ezt a szolgáltatást önálló szolgáltatásként nyújtsa tovább.

Az adókötelezettség egyértelműen a hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kötődik, így abban az esetben, ha az adózó az adott bevallási időszakban nem nyújt hozzájárulás-köteles szolgáltatást, bevallási kötelezettség sem terheli.

A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó nélküli ellenértéke. A hozzájárulás mértéke 4 százalék.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése

A hozzájárulást az önadózás szabályai szerint kell megállapítani és bevallani, az áfa bevallás benyújtására kötelezett adózónak a hozzájárulást az áfa bevallás-benyújtásra előírt határnapig. 2018. évben az erre rendszeresített elektronikus nyomtatvány: 18TFEJLH.

Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás fizetésére kötelezett áfa bevallás benyújtására nem köteles (áfában alanyi mentességben részesül, vagy egyébként az eva alanya) a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az Áfa törvény szerinti teljesítési időpontot követő év február 25. napjáig kell a bevallási és fizetési kötelezettségét teljesíteni. Azaz az áfában alanyi mentességet választó vagy eva alany is köteles a turisztikai fejlesztési hozzájárulás bevallására és megfizetésére az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből) után.

A 18TFEJLH nyomtatvány kitöltő- ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a „Nyomtatványkitöltő programok” almenüből letölthető.

A pénzforgalmat a turizmusfejlesztési hozzájárulásról a HU13100320000107912200000000 NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla számlaszámon kell bonyolítani, adónem kód: 310.

További segítséget nyújt a NAV honlappjára feltöltött, „Turizmusfejlesztési hozzájárulás – Új kötelezettség 2018. január 1-jétől” című tájékoztatás.