A „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című (GINOP-2.1.7-15) felhívás esetében a támogatási kérelmek beadása 2016. április 15-én 14 órától átmenetileg szünetel – tudatta a kormány a hivatalos pályázati honlapon.

Az eredeti kiírásban az állt: a támogatási kérelmeket 2015. december 15-től 2017. december 14-ig lehet benyújtani.

A felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek

  • technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
  • jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
  • üzletileg hasznosíthatóak; valamint
  • kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.

Az „üzletileg hasznosítható” fordulatot a kiíró nagyon komolyan veszi: a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék – beleértve az alkatrész és/vagy részegység, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30 százalékát.

Támogatást olyan mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá. Konzorciumi formában támogatási kérelem nem nyújtható be.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. A legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező pályázók 10–130 millió forintot, a lezárt üzleti évvel nem rendelkezők 10–50 millió forintot kaphatnak.