Az MNB 15 millió forintos felügyeleti bírságot szabott ki az Union Biztosítóra, mivel utóvizsgálata megállapította: a társaság nem teljeskörűen teljesítette a korábbi vizsgálatában előírtakat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – utóvizsgálatot végzett az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél (Union Biztosító), azt tekintette át, hogy a társaság teljesítette-e a felügyelet korábbi átfogó vizsgálatát lezáró 2021. júniusi határozatában előírtakat.

A felügyelő hatóság megállapította, hogy a biztosító a határozatban foglalt kötelezettségeket többségükben teljesítette. Feltárta ugyanakkor, hogy a biztosító informatikai (IT) adatfeldolgozási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszere az utóvizsgálat által ellenőrzött időszakban sem támogatta maradéktalanul a jogszabályszerű működést. Az Union Biztosító emiatt a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításoknál a szerződés megszűnésekor (visszavásárláskor) nem tájékoztatta ügyfeleit a visszavásárlásnál levont költségekről.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) kapcsán a biztosító most sem mindenkor értesítette a jogszabály által előírt határidőben a kötvénynyilvántartó szervet és a kártörténeti nyilvántartót (KKNYR) az egyes ügyfélszerződések létrejöttéről, díjnemfizetés vagy egyéb ok miatti megszűnéséről. Az Union Biztosító emellett olyan kgfb szerződési ajánlatokat is befogadott, amelyeknél a kockázatviselése korábban kezdődött meg, mintsem az ajánlat a biztosítóval szemben hatályosult volna.

Az MNB azt is feltárta, hogy az Union Biztosító belső szabályzatai a kárrendezés egyes részfolyamataira vonatkozóan továbbra sem rögzítettek határidőt. A biztosító kárrendezéshez kapcsolódó több jelentős információt nem, vagy hiányosan tartott nyilván, kárnyilvántartó rendszerében nem rögzített minden adatot, illetve bizonyos esetekben azok nem voltak összhangban a káraktában szereplő információkkal. A probléma egyes utasbiztosítási, a kgfb és a casco terméket érintette.

Az MNB az ismételten feltárt jogsértések miatt 15 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki az Union Biztosítóra, s idén november 30-i, illetve 2024. január 31-i határidővel kötelezte arra, hogy – dokumentumokkal alátámasztva – írásban számoljon be azok kijavításáról.

A bírságösszeg mértékénél súlyosító körülménynek minősült, hogy a kgfb-állománykezelés tartós problémái az egész hazai kgfb-piacra kihathatnak, illetve, hogy egyes egyéb hiányosságok is hosszabb ideje fennállnak. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor, hogy az Union Biztosító már a felügyeleti utóvizsgálat során több – az IT-területet is érintő – fejlesztést is végrehajtott vagy megkezdett.

(Forrás: MTI)