A munkakörülmények jelentős javulását jelzik a 2023-as munkavédelmi adatok. A foglalkoztatottak számának folyamatos emelkedése mellett a 2022-es 21.273-hoz képest 2023-ban 20.658-ra csökkent a munkabalesetek száma. Ezzel párhuzamosan a halálos kimenetelű munkabalesetek száma közel 9%-kal csökkent.

A tavalyi rekord magas foglalkoztatás mellett tehát a halálos munkabalesetek arányát 2010-hez képest közel a felére sikerült leszorítani. 2010-ben ugyanis míg 100 ezer foglalkoztatottra 2,45 halálos munkabalaleset jutott, addig ez 2023-ban 1,31-re csökkent.

A kormány célja, hogy a munkaerőpiaci aktivitás további növelése mellett, csökkentse a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, ezzel elősegítve a munkavállalók munkavégző képességének megőrzését. Ennek érdekében a munkavédelmi hatóság kiemelten ellenőrzi a fokozottan veszélyes ágazatokat és intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése érdekében, továbbá a tájékoztatáson és tanácsadáson keresztül is támogatja a munkavédelmi szabályok érvényesülését.

A munkahelyi balesetek további csökkentése érdekében a kormány újabb intézkedéseket tervez, hiszen a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme össztársadalmi érdek. A nemrég megjelent Munkavédelem Nemzeti Politikája is olyan stratégiai célkitűzéseket tartalmaz, amelyek révén tovább javulhatnak a munkakörülmények Magyarországon.

(Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium)