Több, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében megjelent – többek között a tehetséggondozást, a roma szakkollégiumok támogatását, a korai iskoalelhagyás visszaszorítását, illetve a műszaki-természettudományos képzések népszerűsítését célzó – felhívás keretösszegét csökkentette a kormány, több esetben kevesebb mint felére.

A hivatalos pályázati oldalon a napokban megjelent közlemények szerint jó néhány oktatási-fejlesztési célú EFOP-felhívás esetében csökkent a keretösszeg (a finanszírozás java részét az Európai Szociális Alap biztosítja).

„A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” (EFOP-3.2.6-16)

A már lezárult felhívás keretösszege 3 milliárd forintról 2,9 milliárd forintra csökkent

A felhívás kiemelt státuszú, azaz a kormány jelölte meg, hogy ki pályázhat: a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem konzorciuma.

A cél az életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, a köznevelés hátránykompenzációs szerepe erősítése, a Nemzeti Alaptantervben meghatározott művészettel nevelési és fejlesztési területekhez tartozó kompetenciák fejlesztése, valamint a művészetoktatás módszertani fejlesztése.

„Roma szakkollégiumok támogatása” (EFOP-3.4.1-15)

Az eredetileg 1,2 milliárd forint keretösszegű pályázatot a keret kimerülésére hivatkozva a kormány májusban felfüggesztette, a mostani döntés értelmében a rendelkezésre álló összeg 50 millió forinttal csökkent.

A cél a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése, továbbfejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak felsőfokú tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk és közösségi aktivitásuk megerősítéséhez.

„Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” (EFOP-3.2.5-17)

A matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzések népszerűségének növelését, az ilyenekre jelentkező fiatalok számának növelését célzó felhívás meghirdetésekor még 8 milliárd forintos keretösszegről volt szó. Ez az összeg kevesebb mint felére, 3,72 milliárd forintra csökkent.

„Tehetségek Magyarországa” (EFOP-3.2.1.-15)

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége számára kiírt felhívás célja a tehetséges fiatalok felkutatása, komplex fejlesztése, valamint a támogató intézményrendszer továbbfejlesztése. Az eredetileg 6,5 milliárd forintos keretösszeget a kormány most 6,07 milliárd forintra csökkentette.

„Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül (EFOP-3.11.1-17)

Az alapfokú köznevelési intézmények fenntartói számára kiírt felhívás célja a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás visszaszorítása, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése és megvalósítása, illetve a köznevelés hátránykompenzációs és iskolai előmenetelt segítő családi környezetet támogató beavatkozásainak megvalósítása.

Az eredeti keretösszeg 4,9 milliárd forint volt, az új 2,145 milliárd forint.

„Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása” (EFOP-3.1.9-17)

A felhívása köznevelési intézmények, többcélú intézmények valamint szakképzési centrumok, illetve fenntartóik pályázhatnak a végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása érdekében. Az eredetileg 1,5 milliárd forintos keretösszeg immár csak 600 millió forint.

(A pályázatot ugyanakkor a Versenyképes Közép-Magyarországért Operatív Program keretében is kiírták a napokban, a felzárkózó régiókra jutó 600 millió forinthoz képest aránytalanul magasnak tűnő, 400 millió forintos keretösszeggel.)

„Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében” (EFOP-3.5.2-17)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,35 milliárd forintról 1,2 milliárd forintra csökkent.

A felhívásra felsőoktatási intézmények, illetve azok konzorciumai pályázhatnak. A cél az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a partnerszervezeti, munkaadói környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben a szociális munka, a segítő szakmák, a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok megerősítése, minőségének javítása.