Monopolhelyzetével visszaélve tisztességtelenül magas árakat szabott a pécsi Tettye Forrásház Zrt.; a GVH 1,3 millió forintra büntette a céget.

A  GVH döntése szerint a Tettye Zrt. visszaélt gazdasági erőfölényével, mert 2011 májusától túlzottan magas díjat kért a fogyasztóitól a mellékvízmérők szakszerűségi vizsgálatára (beleértve ezek zárral történő ellátását is) és az ahhoz kapcsolódó kiszállásra. A GVH ezért 1, millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. A GVH megállapította, hogy a Tettye Zrt. monopolhelyzetben van a szolgáltatási területein (Pécsett és környékén, közel 170 ezer potenciális fogyasztóval), figyelemmel az ivóvíz-szolgáltatás közüzemi jellegére, valamint a szolgáltatásra és a kapcsolódó mellékvízmérő szakszerűségi vizsgálatára vonatkozó jogi szabályozásra.

A Tettye Forrásház Zrt.-t Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította, 100 százalékban városi tulajdonú cégként 2009 október 5-től üzemelteti a vízi- és szennyvízközműveket Pécs városában.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a Tettye Zrt.

  • díja jelentősen eltér a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, gazdaságilag indokolt költségektől és a tisztességes nyereséghez szükséges szinttől;
  • költségkalkulációjából adódó egyes költségmértékek kiugróan magasnak számítanak az összehasonlítás alapjául szolgáló vállalkozások költségeihez képest, illetve olyan költségelemet is beszámít, amely más szolgáltatáshoz kapcsolódik, és amelyet a hasonló szolgáltatást nyújtó vállalkozások nem vesznek figyelembe. E körben a Tettye Zrt. nem igazolta, hogy e költségek indokoltak volnának a szolgáltatáshoz;
  • díja jóval magasabb a benchmark módszerrel kialakított viszonyítási alaphoz, illetve a mintába bevont vállalkozások díjaihoz képest.

A GVH megállapította, hogy a Tettye Zrt. e díjakat a fogyasztók számára hátrányosan, tisztességtelenül és túlzottan magas mértékben állapította meg. A GVH a bírság kiszabásakor a Tettye Zrt. 2011 májusa és 2015 márciusa között elért releváns árbevételéből indult ki, majd a bírság összegének meghatározásánál – többek között – figyelembe vette, hogy

  • a kizsákmányoló jellegű visszaélés egy jogi monopólium által valósult meg, amely így nem minősülhet a versenyt veszélyeztető jogsértésnek;
  • a Tettye Zrt. magatartásának piaci hatása ténylegesen bekövetkezett a helyi piacon, figyelemmel a vállalkozás 100 százalékos piaci részesedésére;
  • a Tettye Zrt. a versenyfelügyeleti eljárás alatt tovább növelte a fogyasztókat terhelő költségeket a GVH Versenytanácsa előzetes álláspontjának, illetve a GVH korábbi, hasonló ügyekben hozott döntéseinek ismeretében és ellenére is.