Az Európai Bizottság szerdán intézkedéscsomagot fogadott el a terrorizmus és az illegális lőfegyver- és robbanóanyag-kereskedelem elleni küzdelem fokozására.

A csomag két fő elemből – egy irányelvjavaslatból és egy cselekvési tervből – áll. A terrorizmusról szóló irányelvjavaslat egyes előkészítő cselekmények, például a terrorista célzatú kiképzés vagy külföldi utazás kriminalizálásával, illetve a bűnsegély, felbujtás és kísérlet büntethetővé tételével bővíti a terrorcselekmények megelőzését célzó eszközöket. A cselekvési terv a fegyverekhez és a robbanóanyagokhoz való hozzáférés, illetve azok használatának és az EU-ba való behozatalának megerősített ellenőrzésével kívánja elejét venni a bűncselekményeknek. A november 13-i tragikus párizsi terrortámadások ismét rámutattak arra, hogy Európának fokoznia kell a terrorizmus elleni közös küzdelmet, és konkrét intézkedéseket kell hoznia a terrorizmus, valamint a lőfegyverek és robbanóanyagok illegális kereskedelme elleni küzdelem terén – áll a bizottság közleményében.

Irányelvjavaslat a terrorizmus elleni küzdelemről

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló új irányelvre vonatkozó javaslat bezárja az uniós jogban még meglévő bűnüldözési kiskapukat. Az irányelv tartalmazza a terrorista bűncselekmények közös fogalommeghatározását is, ami közös választ tesz lehetővé a külföldi terrorista harcosok jelenségére, és ezáltal növeli az elrettentő hatást, valamint biztosítja az elkövetők hatékony szankcionálását.

Az új irányelv jelentősen átalakítja a terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények kriminalizálására vonatkozó uniós jogi keretet. Átülteti továbbá az uniós jogba az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2178(2014). sz. határozatát a külföldi terrorista harcosokról, az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményéhez kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvet, valamint a Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásait a terrorizmus finanszírozásáról.

A javasolt irányelv a következők büntetendővé tételéről rendelkezik:

  • külföldi utazás terrorizmus céljából az EU-n belül és az EU-n kívülre;
  • terrorizmus céljából történő külföldi utazás finanszírozása, megszervezése és elősegítése (ez a bűncselekmény megvalósulhat például logisztikai és eszközszintű támogatás, így tűzfegyverek és robbanóanyagok, menedék, közlekedési eszközök, szolgáltatások és áruk rendelkezésre bocsátása révén);
  • terrorista célú kiképzés igénybevétele (ez lehetőséget ad arra, hogy a bűnüldöző hatóságok nyomozást kezdeményezzenek és vádat emeljenek a potenciálisan terrorcselekmények elkövetéséhez vezető kiképzést folytatókkal szemben);
  • terrorista bűncselekmények elkövetéséhez nyújtott finanszírozás, valamint terrorista csoportokkal vagy terrorista tevékenységekkel kapcsolatos bűncselekményekhez nyújtott finanszírozás.

A javaslat továbbá megerősíti a terrorizmus céljából történő toborzás, kiképzés és a terrorista propagandatevékenység (többek között az online propaganda) kriminalizálását célzó rendelkezéseket.

A bizottság javaslata emellett az áldozatok jogairól szóló 2012. évi irányelv rendelkezéseit kiegészítő, új szabályokat tartalmaz. Ezek azt biztosítják, hogy a terrorcselekmények áldozatai azonnal hozzájussanak a fizikai és pszichoszociális felépülésüket segítő professzionális szolgáltatásokhoz, és késedelem nélkül tájékozódhassanak jogaikról, függetlenül attól, hol élnek az Európai Unióban.

Cselekvési terv a tűzfegyverek és a robbanóanyagok illegális kereskedelmének és használatának megakadályozására

A bizottság által elfogadott csomag másik eleme a tűzfegyverek és a robbanóanyagok illegális kereskedelmének visszaszorítását célzó cselekvési terv, amelynek célja, hogy megkönnyítse a bűncselekmények és terrorakciók céljára használt tűzfegyverek, robbanóanyagok és robbanóanyag-prekurzorok felderítését és lefoglalását.

A cselekvési terv kiegészíti a 2015. november 18-án elfogadott, a tűzfegyverek jogszerű beszerzésének és birtoklásának ellenőrzését megszigorító és a tűzfegyverek hatástalanításának minimumszabályait végrehajtó intézkedéseket.

A cselekvési terv célja, hogy a fegyverek és robbanóanyagok feketepiaca elleni hatékonyabb küzdelem érdekében javítsa az uniós szintű és harmadik országokkal folytatott operatív együttműködést. E kezdeményezés kulcselemei a következők:

Az illegális tűzfegyverekhez és robbanóanyagokhoz való hozzáférés korlátozása: A cselekvési terv felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre a tűzfegyverekkel foglalkozó, összekapcsolt nemzeti kapcsolattartó pontokat a szakértelem fejlesztésére és az illegális tűzfegyver-kereskedelemmel kapcsolatos elemzések és stratégiai adatszolgáltatások javítására, mindenekelőtt a ballisztikus és bűnüldözési információk együttes felhasználásával. A cselekvési terv emellett erősebb szerepet szán az Europolnak a tiltott online kereskedelem elleni fellépésben és a jogszerű kereskedelem eltérítése ellen folytatott küzdelemben, elsősorban a szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó Europol-egység tevékenysége révén. A cselekvési terv felszólítja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre a robbanóanyag-prekurzorokra vonatkozó uniós szabályokat.

Az operatív együttműködés fokozása: A cselekvési terv arra biztatja a tagállamokat, hogy hozzanak létre a tűzfegyverek, robbanóanyagok és robbanóanyag-prekurzorok illegális kereskedelmét vizsgáló úgynevezett online járőrcsoportokat, vagy a meglévő hasonló egységek tevékenységét terjesszék ki ezekre a területekre. A külső határon végzett ellenőrzéseket, valamint a rendőrségi és vámügyi együttműködést a beérkező áruk kockázatalapú ellenőrzésével kell megerősíteni, függetlenül attól, hogy az áruk a kereskedelmi forgalomban (pl. konténerekben), a személyforgalomban (pl. személygépkocsiban) vagy az utasok poggyászának részeként kerülnek be az Unióba. A cselekvési terv az EU külső határain végrehajtandó, a tűzfegyverek illegális kereskedelmét célzó kiemelt vámellenőrzési fellépés létrehozását javasolja a tagállamoknak.

Az operatív információk gyűjtésének és megosztásának javítása: A cselekvési terv felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki az információcserét elősegítő, rendelkezésre álló eszközöket, és a keresett tűzfegyverekre vonatkozó információkat következetesen töltsék fel a Schengeni Információs Rendszerbe és – amennyiben rendelkezésre áll – az Interpol iARMS rendszerébe. Meg kell erősíteni a ballisztikai információk cseréjét egy erre a célra kidolgozott platformon keresztül.

Szorosabb együttműködés harmadik országokkal: Az Unióba irányuló illegális tűzfegyverimport és a robbanóanyagokhoz való hozzáférés visszaszorítása érdekében a cselekvési terv javasolja a harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozását. Ennek egyik módja a tűzfegyver-kereskedelemmel és a robbanóanyagok használatával kapcsolatos kérdések szisztematikus beépítése a legfontosabb partnerországokkal és -szervezetekkel folytatott biztonsági párbeszédekbe. Az e tekintetben kulcsfontosságú nyugat-balkáni országokkal ápolt együttműködés megerősítése mellett az Európai Bizottság a közel-keleti és észak-afrikai országokkal, valamint Törökországgal és Ukrajnával is javasolja elmélyíteni az együttműködést. Külön hangsúlyt kap a Száhil öv országaival, az Arab Államok Ligájával és a nemzetközi szervezetekkel folytatandó párbeszéd. Egyes esetekben az is elképzelhető, hogy az Unió pénzügyi segítséget nyújtson a tűzfegyverek lefoglalásához és leszereléséhez.