Január 23-tól jelentkezhetnek Pest megyei kkv-k, illetve egyéni vállalkozók az NGM által kiírt „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című, 1,4426 milliárd forint keretösszegű felhívásra.

A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása. Jelen pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítása, modernizációja és bővítése, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltása új telephely, vagy új épület építésével. A megvalósított beruházás által csökkenni fog az alacsony versenyképességű, korszerűtlen infrastruktúrával rendelkező kkv-k száma – olvasható a pályázati útmutatóban.

Az igényelhető támogatás minimum 20 millió, maximum 100 millió forint vissza nem térítendő forrás, a támogatási intenzitás a támogatás jogcímétől, a vállalkozás méretétől és a telephelynek otthont adó településtől függően 10 és 55 százalék közötti.

A támogatást a Kincstár folyósítja, az előleg a támogatás összegének 25 százaléka, ezt a támogatási szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül megkapják a nyertesek.

Ki igényelhet támogatást?

A pályázati felhívás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett telephely 100 százalékos tulajdonában van.

Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. (Nem igényelhetnek támogatást azok a kkv-k, amelyek támogatási kérelmet nyújtottak be a VEKOP 1.2.2-15 konstrukcióban.)

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:

  • mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint
  • egyéni vállalkozók.

Konzorciumi formában nincs lehetőség támogatási kérelem benyújtására.

Mire költhető a támogatás?

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása Pest megye területén;
  • a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása Pest megye területén;
  • alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése Pest megye területén önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, és annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

  • alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének;
  • épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a vállalkozás energiaigényét fedezi – kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímek esetén elszámolható;
  • bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben a gyártási tevékenységhez köthető;
  • a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése;
  • iroda építése/fejlesztése esetén eszközbeszerzés (irodabútorok, számítástechnikai eszközök);

További részletek az alább letölthető pályázati útmutatóban.