Előfordulhat, hogy valaki a valós forgalmi értékénél jelentősen alacsonyabb áron adta el ingatlanát vagy egyéb vagyontárgyát, és ez csak utóbb derül ki számára. Felmerül, hogy ebben az esetben van-e bármilyen lehetősége az eladónak a szerződés érvénytelenítésére vagy a vételár különbözet követelésére?

A Polgári Törvénykönyv meghatározott feltételek esetén lehetővé teszi a szerződés megtámadását, ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értéke között a szerződés megkötésének időpontjában feltűnően nagy az aránytalanság – írja Szabó Gergely ügyvéd, a Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda irodavezető partnere.

A feltűnő értékaránytalanság esete

Abban a kérdésben, hogy mi tekinthető feltűnő értékaránytalanságnak nem lehet általános szabályt felállítani. A bíróság ilyen esetekben az eset összes körülményét vizsgálja, beleértve többek között a szerződéskötés körülményeit, az értékviszonyokat, a kereslet-kínálat alakulását, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás meghatározásának módját, az ügylet külön sajátosságait.

Az értékaránytalanság meghatározásánál a bírósági eljárásban rendszerint igazságügyi szakértő kirendelésére is sor kerül. Pontos számot nehéz meghatározni, de 40-50 százalék körüli eltérés a forgalmi érték és szerződésbeli vételár között általában feltűnő értékaránytalanságnak minősül.

A megtámadhatóság feltételei

Nem elegendő a szerződés eredményes megtámadásához önmagában a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értéke közötti feltűnő aránytalanság. A szerződés megtámadása akkor lehetséges, ha az érintett felet nem az ajándékozás szándéka vezette, amikor aránytalanul alacsony árat határozott meg. Nincs lehetőség a szerződés megtámadására, ha az érintett ténylegesen tudott például a vételár aránytalan voltáról. Akkor sem támadható a szerződés, ha a fél nem tudott ugyan az aránytalanságról, de kellő gondosság mellett felismerhette volna.

Szintén nem lehet eredményesen megtámadni a szerződést, ha az érintett a feltűnő értékaránytalanság kockázatát vállalta. Ide tartoznak az úgynevezett szerencse elemet tartalmazó szerződések, például a tartási szerződés, ahol nem lehet a szerződéskötéskor előre tudni, hogy a tartási szolgáltatást meddig kell nyújtani. Szintén nem lehet szó feltűnő aránytalanságról az árverésen kialkudott árverési vételár esetén sem.  

A szerződés megtámadásának következményei

A feltűnően aránytalan ellenszolgáltatást tartalmazó szerződést a sérelmet szenvedett fél a szerződéskötéstől számított 1 éven belül támadhatja meg a bíróságon. A sikeres megtámadás azt eredményezi, hogy a szerződés érvénytelen lesz.

A bíróság a szerződést érvényessé nyilváníthatja úgy, hogy a feltűnő értékaránytalanságot kiküszöböli. Ez például aránytalanul alacsony vételárnál azt jelenti, hogy a vételárat annyival magasabb összegben határozza meg, hogy a feltűnő értékaránytalanság megszűnjön. A feltűnő értékaránytalanság kiküszöbölése nem jelenti, hogy automatikusan a forgalmi értékre kell emelni a vételárat.

A vételárat olyan összegben kell meghatározni, hogy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értéke közötti feltűnően nagy aránytalanság megszűnjön. Amennyiben az értékaránytalanság orvoslása nem lehetséges, akkor a bíróság elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, azaz a szerződéskötés előtti helyzetet kell visszaállítani.