A Vállalkozói tudástár új cikkében egy viszonylag speciálisan, de álláspontunk szerint annál indokoltabban előforduló iratmintát mutatunk be: ez a teaming megállapodás (teaming agreement), mely a Polgári Törvénykönyvben ugyan nincs a nevesített szerződések között, mégis sokat segíthet a vállalatnak, ha erőforráshiány miatt együttműködne nála erősebb vállalattal, pl. tenderen való részvétel érdekében.

Az iLex és a Kamara Online ingyenes jogi iratminta-adatbázisában, a Vállalkozói tudástárban a vállalkozók számára legfontosabb dokumentumokról szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat.

Nagy öröm egy kkv-nak, ha olyan terméket vagy szolgáltatást forgalmaz a piacon, amely viszonylag egyedülálló, hiszen – elméletben – nem kell attól tartania, hogy egy nála erősebb versenytárs viszi el a profit jelentős részét. Hogy miért csak elméletben öröm a kkv-nak mindez, az nem abból ered, hogy „sok az eszkimó, kevés a fóka”. Attól ugyanis, hogy jó a termék bevezetésére vonatkozó piaci várakozás, még nem lesz olyan pénzügyi, szervezeti stb. erőforrása, amely segítene mindezt extra bevételre váltani. Természetesen erre is vannak már kialakult jogi megoldások, a társaságok közötti együttműködések különféle formái, melyek közül egy altípus, a nemzetközi használatból a külföldi tulajdonossal rendelkező nagyvállalatokon keresztül hazánkba is beszivárgó teaming megállapodás.

Amint a bevezetőben jeleztük, hiába keresnénk ilyen vagy akár magyarra fordított (pl. együttműködési) nevesítését is ennek a megállapodás-típusnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, ott „együttműködési” szó alatt azokat a rendelkezéseket találjuk csak a 6:62 §-ban, hogy a szerződő felek hogyan kötelesek együttműködni a szerződések megkötése, hatálya, megszűnése során.    

Ha viszont működtünk már együtt multinacionális vállalatokkal és ennek kapcsán az elénk tolt teaming megállapodás kapcsán próbáltunk az internetes jogi oldalakról információt szerezni, rögtön tucatnyi információ áll rendelkezésre és szembesülünk azzal, milyen egyszerű és hatékony megoldás is ez a megállapodás a cikk elején jelzett finanszírozási problémára.

A teaming megállapodás az együttműködés azon kötelmi formája vállalatok (team-tagok) között, amikor pl. egy tender vagy egy harmadik féllel kötött szerződés eredményes végrehajtására vonatkozó jogokat és kötelezettségeket foglalják írásba. Létezne erre sokkal bonyolultabb és drágább jogi megoldás is: pl. akár közös vállalatot is létrehozhatnának a felek, de ez a kkv-kon nem sokat segítene. Mivel minden az egyszerűség felé halad a világban, nyilván a jogi támogatás is alkalmazkodik ezekhez az elvekhez.

A teaming megállapodás megkötése tehát egy kijelölt, „fő” cél üzleti partnerek általi eredményes megvalósítását szolgálja, erőforrásokat von össze, akár tenderen való részvétel, akár harmadik feles (Prime Agreement) szerződés megvalósítására.            

Érdemes megkötni, ha kevés az erőforrásunk és találunk olyan nagyobb vállalkozást, amely ugyancsak üzletet lát az általunk kitűzött célban. Ugyanakkor éppen ezért óvatosnak is kell lennünk, nehogy kiszolgáltatottá váljunk, ha eredményes lesz az együttműködés a team-tagok között és később kedvezőtlen feltételek szerint sikerül csak megkötni azt a szerződést, amelyért a tagok előzetesen együttműködnek.