A munkaügyi hatóság áprilisi akcióellenőrzésének tapasztalatai.

A munkaügyi hatóság a 2018. évi hatósági ellenőrzési tervének megfelelően 2018. április 9. és április 27. között lefolytatta a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimumra irányadó szabályok érvényesülésének akcióellenőrzését. (2018. február 12. és március 10. között a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen rendkívüli akcióellenőrzés is volt ugyanebben a témában.)

Az akcióellenőrzés 1 042 vállalkozás – 3958 munkavállalóját érintő – foglalkoztatási gyakorlatát vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 81 százalékánál tártak fel a vizsgálatba vont munkavállalók 69 százalékát érintő valamilyen munkaügyi jogsértést. (A rendkívüli akcióellenőrzésen 1261 vállalkozást ellenőriztek, ott a munkáltatók 78 százalékánál találtak – a munkavállalók 64 százalékát érintő – jogsértést.)

A szabálytalanságok egy része olyan súlyos volt, illetve ismételt szabályszegésnek minősült, hogy a jogsértések miatt a jelenlegi adatok alapján 288 db munkaügyi bírság kiszabása, valamint 209 szabálytalanság megszüntetésére irányuló kötelezés, 390 szabálytalanságot megállapító határozat várható – olvasható a munkaügyi hatóság jelentésében. A hatóság a jelentést példatárral egészítette ki, az alábbiakban ezt mutatjuk be.

A könyvelő jótanácsa

Egy Bács-Kiskun megyei cukrászdában munkaügyi ellenőrzés történt 2018. áprilisban. A helyszínen 3 fő végzett konyhai kisegítő, eladói munkát munkaviszony keretében, teljes munkaidőben. A helyszínen a munkavállalók bemutatták a tárgyhavi munkaidő nyilvántartást, amely 1 munkavállaló tekintetében hiányosan volt vezetve, mivel az aznapi, ill. korábbi munkavégzési napok munkaideje sem volt rögzítve.

A helyszínen bemutatásra kerültek továbbá a munkavállalók 2018. március havi bérkifizetési jegyzékei, ill. munkaidő nyilvántartásai. A helyszínen megállapításra került, hogy 1 konyhai kisegítő munkakörben dolgozó munkavállaló az ellenőrzés napján kezdett el dolgozni, úgynevezett „próbamunkát” végzett, azonban sem munkaszerződést nem írt alá, sem bejelentése nem történt meg az illetékes adóhatóság felé.

A másik munkavállaló konyhai kisegítő munkakörben volt foglalkoztatva a munkaszerződése szerint, ténylegesen azonban vendéglátó eladói munkát is végzett, amit a munkaköri leírása is tartalmazott, de a garantált bérminimumot nem kapta meg, pedig rendelkezett a szükséges végzettséggel. A munkáltató iratbecsatolását követően megállapítást nyert továbbá, hogy egy másik eladói végzettséggel rendelkező munkavállaló sem kapta meg a garantált bérminimumot. A munkáltató a helyszínen elismerte a szabálytalanságot, elmondása szerint a könyvelő tanácsára fizetett kevesebbet.

Próbanap a kollégiumban

Egy Baranya megyei kollégium felújítási munkaterületén 2018. április elején helyszíni munkaügyi ellenőrzést folytattak le. Az ellenőrzés során 6 betanított munkás munkakörben foglalkoztatott munkavállalót találtak munkavégzés közben, akik gipszkarton szerelési tevékenységet végeztek. A munkavállalók egyszerűsített foglalkoztatásra hivatkoztak, munkáltatóként egységesen egy egyéni vállalkozót jelöltek meg. A munkavállalók elmondták, hogy „próbanapon” vannak. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató az ellenőrzés napjára a munkavállalók vonatkozásában a foglalkoztatáshoz kötődő bejelentést nem tett az illetékes adóhatóság felé.

Nem volt szerencséje a lottózó üzemeltetőjének

Békés megyében egy egyéni vállalkozó által üzemeltetett lottózóban munkaügyi ellenőrzésre került sor, ahol 2 munkavállaló volt részmunkaidőben foglalkoztatva. Az egyik munkavállalónak „véletlenül” a munkaügyi ellenőrzés napját teljesen le kellett dolgoznia. A munkáltató továbbá a változó munkarendben foglalkoztatott munkavállalókkal munkaidő-beosztást nem közölt.

Nem így kellett volna leboltolni

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2018. áprilisban egy egyéni vállalkozó által üzemeltetett kiskereskedelmi egység munkaügyi ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés időpontjában 1 munkavállaló végzett munkát szakképzett eladó munkakörben, szóbeli megállapodás alapján, egyszerűsített munkaviszony keretében. A munkavállaló előadta, hogy a munkavégzéséről személyesen a vállalkozóval állapodott meg egyszerűsített munkaviszonyban történő foglalkoztatásban, írásos egyszerűsített munkaszerződést nem kötöttek.

A munkavállaló elmondta, hogy 500,- Ft/óra munkabérért végzett munkát, a munkaidejéről munkaidő-nyilvántartást nem vezetett; az ellenőrzés napján kívül áprilisban még 1 nap végzett munkát. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató a nevezett munkavállaló egyszerűsített munkaviszonyra történő foglalkoztatását az adott munkanapjaira nem jelentette be. A munkáltató nevezett részére nem fizette meg a szakképzett munkavállaló foglalkoztatása után járó garantált bérminimumot sem.

„Kommunista szombat” a fővárosban

Egy budapesti vendéglátó-ipari munkáltatónál 2018. áprilisban megtartott munkaügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 6 munkavállaló esetében a munkáltató nem foglalta írásba a munkaidő-beosztást oly módon, hogy abban a beosztott napi munkaidő kezdő és befejező időpontjai is feltüntetésre kerüljenek, továbbá 3 munkavállaló munkaszüneti napon végzett munkát, azonban a munkáltató nem számolta el és nem fizette meg részükre a 100 százalékos mértékű munkaszüneti napi bérpótlékot.

A szenzációs recepciós

Csongrád megyében 2018. áprilisban helyszíni munkaügyi ellenőrzésre került sor egy szálláshely-szolgáltatónál. A munkavégzés helyére érkezve egy kb. 25-30 fő befogadására alkalmas étterembe – vendégfogadó részbe – léptek be az eljáró munkaügyi szakügyintézők, ahol az asztalok mellett egy fiatal hölgy terített. Ahogy meglátta az „érkezőket” (munkaügyi szakügyintézőket), udvariasan köszönt, belépett a recepciós pult mögé, majd megkérdezte, hogy miben tud segíteni. A szakügyintézők igazolták magukat és elmondták, hogy mi járatban vannak, ezt követően kijött a recepciós pult mögül, elfordult, és úgy tett, mintha „ott sem lenne”.

A szakügyintézők kérdésére azt a választ adta, hogy ő „csak úgy itt van és segít”. Ekkor a konyhából előlépett a szálláshely tulajdonosa. Először nehézkes volt a kommunikáció, azonban az ellenőrzés körülményeit és a tényeket figyelembe véve, azokat részletesen ismertetve a munkáltatóval és a munkavállalóval, a bejelentés nélküli foglalkoztatás tényét a munkáltató elismerte, s vállalta, hogy a bejelentést megteszi.

Nem volt garancia a tanfolyam elvégzése

Fejér megyében 2018. áprilisban egy szerencsejátékkal, fogadással foglalkozó munkáltatót érintő munkaügyi ellenőrzés során egy munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatás keretében, terminálkezelő munkakörben volt foglalkoztatva. A munkáltató írásos munkaszerződést nem kötött, az alkalmi foglalkoztatásról szóban állapodott meg a munkavállalóval.

A munkavállaló részére az alkalmi foglalkoztatásra 700,- Ft/óra munkabért fizetett több napra is a munkáltató. A munkavállaló terminálkezelő tanfolyami végzettséggel rendelkezett, amely előírás volt a foglalkoztatásánál, így a munkáltató nem fizette meg a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatás során járó garantált bérminimumot.

„Béremelési értesítőt” kapott, rendes bért nem

Győr-Moson-Sopron megyében egy egyéni vállalkozó által üzemeltetett ruhajavító boltban 2018. áprilisban megtartott munkaügyi ellenőrzés alapján megállapítást nyert, hogy a foglalkoztatott munkavállaló „betanított varrónő” munkakörben végzett munkát és rendelkezett nőiruha-készítő szakképesítéssel. A felek a munkaszerződésben 2017. évben bruttó 127.500,- Ft/hó alapbérben állapodtak meg, mely a munkáltató által készített „béremelési értesítő” alapján a minimálbéremelés miatt 2018. január 01. napjától 138.000,- Ft/hó alapbérre módosult.

A hatóságnak megküldött bérjegyzékek szerint a – „béremelési értesítőnek” megfelelően – a munkavállalónak 2018. januármárcius hónapokban csak a minimálbér, vagyis havonta 138.000,- Ft/hó munkabér került kifizetésre. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet szerint a „Nőiruhakészítés” tevékenység ellátásához, illetve munkakör betöltéséhez – középfokú – szakképesítés megszerzése szükséges, ezért a munkavállalót – amenyiben rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – megilleti a jogszabályban előírt összegű garantált bérminimum.

A munkáltató nyilatkozata szerint nem volt tisztában azzal a jogszabályi előírással, hogy a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló nem a minimálbérre, hanem a garantált bérminimumra, vagyis 2018. január 01. napjától legalább 180 500,- Ft/hó munkabérre jogosult.

Sok volt a munka, bejelentésre már nem maradt idő

Hajdú-Bihar megyében 2018. áprilisban megtartott munkaügyi ellenőrzés történt egy építési területen, ahol a munkáltatónak 4 munkavállaló végzett munkát. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató 2 munkavállaló vonatkozásában nem tett eleget bejelentési kötelezettségének az illetékes adóhatóság felé, továbbá velük munkaszerződést nem kötött. A munkáltató előadta, hogy a be nem jelentett foglalkoztatás oka a figyelmetlenség volt, egyszerre több építkezést is vállalt, az állandó munkavállalói folyamatosan be vannak jelentve, az alkalmi jelleggel foglalkoztatott személyek esetében azonban elmulasztotta a bejelentések megtételét.

Minimálbért sem kapott a pultos

Heves megyében 2018. áprilisban munkaügyi ellenőrzésre került sor egy büfé munkavégzési helyen. Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkavégzés közben talált, pultos munkakörben foglalkoztatott 1 munkavállaló részére a munkáltató a vizsgált időszakban nem fizette meg a minimálbér összegét sem. Az ellenőrzésbe bevont munkavállaló nem rendelkezik szakirányú középiskolai végzettséggel, egyszerűsített foglalkoztatás keretében, alkalmi munka jelleggel került foglalkoztatásra. Jogviszonya megszűnt, a munkáltató nem teljes körűen teljesítette elszámolási kötelezettségét.

Pont az ellenőrzés napján álltak munkába az ukránok

Szintén Heves megyében 2018. áprilisban egy kemping területén lévő építési területen munkaügyi ellenőrzést tartottak, ahol munkavégzés közben találtak a hatóság munkatársai 3 segédmunkás munkavállalót, akik közül 1 fő ukrán állampolgár, további 2 fő ukrán-magyar kettős állampolgárságú volt. A munkáltató előadta, hogy az ellenőrzés napján reggel kezdte el foglalkoztatni a munkavállalókat, bejelentés nem történt az adóhatóság felé és munkaszerződést sem kötött a munkavállalókkal. Az 1 ukrán munkavállaló nem rendelkezett munkavégzésre jogosító engedéllyel.

Rugalmas volt a gumiszerviz gyakorlata

2018. áprilisban egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei gumiszervizben munkaügyi ellenőrzést folytattak le a hatóság munkatársai, ahol munkavégzés közben találtak 3 munkavállalót. Megállapításra került, hogy a munkáltató 1 munkavállalóval munkaszerződést nem kötött és nem jelentette be az illetékes adóhatóság felé a munkába lépését a munkaügyi ellenőrzés megkezdését megelőzően.

Heti 55 óra, túlóra nélkül

Komárom-Esztergom megyében 2018. áprilisban munkaügyi ellenőrzésre került sor egy kiskereskedelmi munkáltatónál. Az ellenőrzés időpontjában 1-1 eladó munkakörben foglalkoztatott munkavállalót találtak munkavégzés közben. Az eladók munkaviszony keretében, írásbeli munkaszerződés alapján, teljes munkaidőben végeztek munkát. A bemutatott 2018. április havi munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) adatai alapján megállapításra került, hogy a nyilvántartás hiányos volt, azon az adott napi munkaidő kezdetét, valamint több korábbi munkanap kezdő és befejező időpontját nem tüntették fel.

Előre tervezett írásos munkaidő beosztást a helyszínen bemutatni nem tudtak a tárgyhétre és az azt követő hétre. A telephelyen tanúként meghallgatott munkavállaló nyilatkozata és a jelenléti ív adatai alapján megállapítható volt, hogy a munkavállaló minden héten 55 órát, hétfőtől péntekig napi 11 órát dolgozott. A munkáltató alapbérként minden hónapban a havi garantált bérminimum összegét fizette ki, a rendkívüli munkavégzésre járó díjazást nem fizette meg. A munkavállaló kifizetett munkabéréről részletes írásbeli elszámolást nem kapott.

Nem volt jelen a jelenléti ív

Pest megyében egy dohányboltban/lottózóban 2018. áprilisban munkaügyi ellenőrzés történt, ahol 1 munkavállaló részmunkaidőben (heti 36 órás munkarendben) szerződés szerint pultfeltöltő munkakörben, ténylegesen azonban eladó-terminálkezelő munkakörben végzett munkát. A munkavállaló 2018. áprilisában jelenléti ívet nem látott, nem írt alá. Az adott hónapra vonatkozó jelenléti ívet az ellenőrzés időpontjában az ellenőrzés helyszínén bemutatni nem tudta. Az üzlet nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig reggel 7 órától 19 óráig, míg szombaton reggel 7 órától 18 óráig tartott, vasárnap zárva volt. A munkavállaló elmondta, hogy a többi munkavállalóval szóban beszélik meg egymás között a munkaidő-beosztást, írásban nem készül beosztás.

A munkavállaló kereskedelmi végzettséggel nem rendelkezik. Csak a lottózó működtetéséhez szükséges terminálkezelői végzettsége van meg. Munkabére a minimálbér arányos része, amelyet a munkáltató a munkavállaló részére a hónapot követő hó 10-ig készpénzben fizet ki. A bérjegyzéket a kifizetett bérről a munkáltató a munkavállaló részére elektronikusan küldi meg. A munkáltató a szombati napokon történt munkavégzésért fix összegű pótlékátalányt fizet a munkavállaló részére.

Szóbeli megegyezés alapján dolgoztak a segédmunkások

Somogy megyében 2018. áprilisban munkaügyi ellenőrzést kezdtek egy külterületen fekvő útépítésen. A munkáltató alkalmazásában az ellenőrzött munkavégzési helyen az ellenőrzés időpontjában, az ellenőrzés napján 08:00 órától kezdődően 14 munkavállaló – tanúvallomásuk alapján – munkaviszony keretében végzett munkát, szóbeli megállapodás alapján, segédmunkás munkakörben, 800.- forint összegű órabér ellenében.

A meghallgatott 14 munkavállaló közül 1 munkavállaló fiatalkorú volt, aki a helyszíni ellenőrzés megkezdését követően a törvényes képviselője jelenlétében meghallgatásra került. A fiatalkorú munkavállaló munkavégzéséhez a törvényes képviselője hozzájárult. A munkavállalók munkavégzését a munkáltató irányította, utasította, ellenőrizte, a munkaeszközöket (lapát, ásó) a munkavállalók részére a munkáltató biztosította.

A munkavállalók előadták továbbá, hogy a munkájukat személyesen látták el, nem egyéni vállalkozók, munkaszerződést, egyéb más szerződést nem írtak alá. A munkáltató a munkavállalók munkaidejét nyilvántartotta. A munkavállalók a helyszíni ellenőrzés napján 08:00 órakor kezdték meg a munkavégzést. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató a helyszíni ellenőrzés napján foglalkoztatott munkavállalók jogviszonyát a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig az illetékes adóhatóság irányába sem egyszerűsített foglalkoztatás keretében, sem munkaviszony keretében történő foglalkoztatásként nem jelentette be, a munkaügyi ellenőrzés megkezdését követően – utólag – tett eleget az adóhatóság irányában fennálló bejelentési kötelezettségének.

Nem fért hozzá a bankszámlához az új ügyvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkavállaló panasza során az alábbiakat adta elő: írásba foglalt munkaszerződés alapján, heti 40 óra teljes munkaidőben bejelentve, kereskedelmi ügyintéző munkakörben végez munkát a munkáltató részére. 2017. évben bruttó 170.000,- Ft/havibér, míg 2018. január 01-jétől bruttó 180.500,- Ft/havibér ellenében. A munkáltató a 2018. évi január havi bérelszámolás alkalmával a korábbi, 2017. évi munkabér összegét, illetve a 2018. március havi munkabérét pedig a panasz megtételének időpontjáig egyáltalán nem fizette meg részére.

A helyszíni eljárás során a munkáltató a fenti tényeket elfogadta, azokat nem vitatta. A kft ügyvezetői minőségében változás következett be, melynek cégbírósági bejegyzéséig az új ügyvezető nem rendelkezhetett a cég bankszámlája felett sem, ezért nem tudta a munkavállaló munkabérét határidőben kifizetni.

Túl egyszerű volt az egyszerűsített foglalkoztatás

Tolna megyében 2018. áprilisban munkaügyi ellenőrzést folytattak le egy vendéglátó munkáltatónál. A munkáltató az ellenőrzés napján 2 munkavállalót (munkakör: konyhai kisegítő) írásba foglalt munkaszerződés és illetékes adóhatóság felé történő bejelentés nélkül foglalkoztatott. A munkáltató munkavállalókat egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) keretében kívánta foglalkoztatni, azonban a munkáltató az ellenőrzést megelőzően a munkavállalók jogviszonyát nem jelentette be az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé.

A munkáltató a munkavégzés megkezdéséig a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget. A munkáltató 3 munkavállaló (munkakör: 2 fő felszolgáló, 1 fő konyhai kisegítő) vonatkozásában megsértette a munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályi rendelkezést. A munkáltató megsértette 3 munkavállaló esetében a rendkívüli munkavégzés díjazására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Nem fájt a feje a patikusnak a papírmunkától

Vas megyében 2018. áprilisban munkaügyi ellenőrzésre került sor egy patikában. Megállapítást nyert, hogy a munkáltató egy munkavállalót érintően nem tett eleget bejelentési kötelezettségének az illetékes adóhatóság felé.

WC-ből kerültek az utcára a takarítók

Veszprém megyében egy vasútállomáson 2018. áprilisban munkaügyi ellenőrzésre került sor, egy egyéni vállalkozó munkáltató által üzemeltetett nyilvános WC munkavégzési helyen, ahol a munkáltató 2 munkavállalót foglalkoztatott takarító munkakörben. A munkavállalók lakcím nélküli hajléktalanok voltak és életvitelszerűen a nyilvános WC takarító helyiségében éltek.

Megállapítást nyert, hogy a munkáltató írásos munkaszerződéssel, az illetékes adóhatósághoz történő bejelentéssel foglalkoztatta az egyik munkavállalót 2017. év elejétől 2017. augusztus 1-ig, majd a munkavállaló tudta nélkül a munkaviszonyt megszüntette és heti pár napra alkalmi munkára jelentette be a munkavállalót, úgy, hogy annak munkavégzésére a hét minden napján 12 órát meghaladóan került sor. A másik munkavállaló 2017. decemberétől végzett folyamatosan munkát, de bejelentése az illetékes adóhatóság felé nem történt meg.

Nem járt extra a pizzasütőnek

2018. áprilisban közérdekű bejelentés alapján került sor munkaügyi ellenőrzésre egy Zala megyei logisztikai központban található melegkonyhás büfében. A munkavégzési helyen 1 egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló végzett munkát pultos munkakörben, akinek bejelentése az ellenőrzés napjára vonatkozóan megtörtént. A munkavállaló 2018. áprilisban több napon is munkát végzett a munkáltatónál szóbeli egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló megállapodás alapján, azonban a munkavállaló illetékes adóhatóság felé történő bejelentése nem történt meg ezekre a napokra.

Megállapítást nyert továbbá, hogy az ellenőrzés napján az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló vonatkozásában nem vezetett munkaidő-nyilvántartást a munkáltató, a felek egyszerűsített munkaszerződést nem kötöttek. A munkavállaló munkanapjain 4 óra 30 perctől 21 óráig végzett munkát 12.000,- Ft/nap díjazás fejében. A munkáltató nem tartotta be a napi munkaidő maximális hosszára vonatkozó jogszabályi előírást, a munkavállaló az ellenőrzés napján 1 óra munkaközi szünet figyelembe vételével napi 15,5 órában végzett munkát.

A munkavállaló szakács szakképzettséggel rendelkezett. A munkavégzési helyen a munkavállaló saját maga készítette és sütötte a pizzát. A munkáltató nem biztosított a munkavállalónak a garantált bérminimum összegét elérő egyszerűsített foglalkoztatás esetén járó alapbért, továbbá nem fizetett éjszakai pótlékot és a rendkívüli munkavégzésért díjazást.

Lassan gyűlt csak a vagyonőr vagyona

Ugyancsak Zala megyében egy telephely őrzési területén az ellenőrzéskor 1 munkavállaló végzett munkát személy- és vagyonőr munkakörben, teljes munkaidőben. A munkavállaló 2018. március 1-től dolgozott a munkáltatónál írásba foglalt munkaszerződéssel, az illetékes adóhatóság felé történt bejelentéssel készenléti jellegű munkakörben, 24/48 órás munkarendben. A munkavállaló rendelkezett vagyonőr igazolvánnyal. A munkavállaló elmondása szerint a munkabére bruttó 138.750,- Ft/hó összegben került meghatározásra, amely tartalmazza az éjszakai munkavégzés pótlékát is. A munkáltató nem biztosította a munkavállaló részére a garantált bérminimum összegét elérő alapbért.

Minden jó, ha a vége jó: egy pozitív példa

Győr-Moson-Sopron megyében 2018. áprilisban egy egyéni vállalkozó által üzemeltetett gyógynövény és táplálékallergia bolt munkaügyi ellenőrzésére került sor, ahol a munkáltató – gyógynövény eladó munkakörű – munkavállalót egyszerűsített munkaszerződéssel és az illetékes adóhatóság felé történő bejelentéssel foglalkoztatott. A felek a munkavégzés ellenértékeként az egyszerűsített munkaszerződés(ek)ben 7.224 Ft/nap munkabérben állapodtak meg. A munkáltató a munkavállalót 2018. január hónapban 15 napon, 2018. február hónapban összesen 9 napon, 2018. március hónapban összesen 12 napon és 2018. április hónapban összesen 9 napon foglalkoztatta az illetékes adóhatóság felé megtörtént bejelentésekkel.

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet szerint az „Étrendkiegészítők, gyógynövények értékesítése” tevékenység ellátásához, illetve munkakör betöltéséhez megfelelő a „kereskedő” vagy „eladó” szakképesítésnél magasabb szintű szakirányú végzettség, vagyis a gyógyszerész szakképzettség is. Mivel a munkakör betöltéséhez a jogszabály előírja a legalább középfokú szakképzettséget és a munkavállaló rendelkezik a szakirányú végzettséggel, jogosult a garantált bérminimumra egyszerűsített foglakoztatás esetén is.

A munkáltató 2018. január–április hónapokban, összesen 45 napon egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott eladó munkakörű munkavállalónak a jogszabályban előírt határidőn belül kifizette minden munkanapra a garantált bérminimumot. A munkaügyi ellenőrzés során munkaügyi szabálytalanság nem került megállapításra.