A Gazdaságfejlesztési Minisztérium társadalmi vitára bocsátja a nemzeti ESG keretrendszerről, a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat célja a magyar vállalkozások versenyképességének növelése, ezáltal a magyar gazdaság erősítése.

A 21. század társadalmi és gazdasági életében egyre gyakrabban, egyre több területen találkozhatunk a fenntarthatóság fogalomkörével. Az ESG (Environmental, Social, Governance) célja, hogy az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége a fenntarthatósági szempontok, a környezeti, társadalmi hatások és vállalatirányítási elköteleződéseik alapján is összehasonlítható és vizsgálható legyen a velük üzleti kapcsolatba kerülő piaci szereplők, illetve fogyasztók számára.

Az Európai Unió már több olyan jogszabályt alkotott az utóbbi években, amelyek érvényesíteni és egységesíteni kívánják az ESG-szempontokat a gazdaságban. Figyelembe véve, hogy az egyes vállalatok ESG teljesítménye egyre inkább befolyásolja a finanszírozáshoz és piacokhoz való hozzáférést, így az egyre jelentősebben hatással bír a vállalkozások versenyképességére.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hazai vállalkozások nagy része már ma is szembesül az ESG-vel összefüggő adatkérésekkel és megfelelőségi elvárásokkal. Ezért mindenki számára közérthető, világos, egyszerű szabályokat kell alkotni, továbbá előremutató támogatást szükséges nyújtani a hazai vállalatoknak a felkészülésben.

Mindezekre tekintettel és a KKV Stratégiában (Magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030) lefektetett célokkal összhangban, a Kormány egy nemzeti ESG kerettörvényt tervez benyújtani az Országgyűlés számára annak érdekében, hogy a vállalkozások megőrizzék, sőt növelhessék versenyképességüket. A törvényjavaslat véglegesítését és benyújtását megelőzi a tervezet szakmai és társadalmi vitája, amely során várjuk az érintettek véleményét.

A törvénytervezet annak az elköteleződésnek teremt alapot a magyar gazdaság működésében, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk, anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit, illetve a család intézményét.

A törvénytervezet célja a hazai vállalatok versenyképességének megőrzése mellett, hogy a fogyasztók hiteles információk alapján hozhassák meg döntéseiket. Kiemelten fontos, hogy a kormány a magyar vállalatok ESG adatszolgáltatásra és minősítésre való proaktív, strukturált felkészítésével javítsa a gazdaságszabályozás kiszámíthatóságát, illetve megszüntesse a külső szereplők, vevők és finanszírozók ESG felelősségvállalással kapcsolatos elvárásainak ellentmondásait.

A társadalmi véleményezésre bocsátott tervezet hamarosan megismerhető lesz a kormányzati portálon.

(Forrás: Gazdaságfejlesztési Minisztérium)