Több mint egymilliárd forinttal megemelte a kormány a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása” című (EFOP-5.2.5-18) felhívás keretösszegét.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az eredeti 9 milliárdról 1 073 005 463 forintra nőtt. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban márciusban közzétett felhívásra kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel rendelkező felsőoktatási intézmények nyújthattak be támogatási kérelmet 2018. április 9. és 23. között. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 4, maximum 10.

Társadalmi innováció

Társadalmi innováción olyan újszerű megközelítések sorát értjük, amelyek tágabb értelemben vett célja, hogy a társadalom jelenkori kihívásokhoz való alkalmazkodását segítse – olvasható a felhívásban. A támogatott innovációknak a következő területek közül egy vagy több megoldására kell koncentrálniuk:

 • gyakorlati megoldások kidolgozása arra, hogy egészségügyi, oktatási és szociális tárgyakat tanuló hallgatók szakmai gyakorlatukat kedvezményezett járásokban végezzék el;
 • a munkaerő-piac újabb kihívásaihoz igazodó gyakorlati megoldások kidolgozása a köznevelésben és a felsőoktatásban;
 • info-kommunikációs technológiákon alapuló új megoldások kialakítása az egészségügyben, oktatásban, vagy a szociális ellátásokban;
 • társadalmi felzárkózási célú programok, vagy területi együttműködési modellek kialakítása;
 • az egészségmegőrzést támogató innovatív programok és eljárások kidolgozása;
 • a 3 vezető halálok alapjául szolgáló betegségek korai felismerését célzó programok és eljárások kialakítása;
 • a tartós ápolást igénylő személyek újszerű ellátása terén programok kidolgozása;
 • a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése;
 • a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon;
 • az egész életen át tartó tanulás támogatása;
 • köznevelési innovatív módszerek, ezen belül: végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése; a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása; tanulók integrációja; köznevelési intézmények közötti átmenet segítése;
 • helyi közösségek, helyi társadalmi csoportok jelenleg alacsony szintű együttműködéseinek és adaptációs készségeinek fejlesztése;
 • kirekesztett társadalmi csoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése
 • a természettudományos tárgyak iránti érdeklődés visszaállítása, a tudományos/természettudományos értés és tájékozottság növelése, a térségi tudásbázis erősítése hálózati együttműködéssel;
 • a tudomány és társadalom közötti párbeszéd erősítése abból a célból, hogy a tudományos eredményeket a társadalom széles rétegei (beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat is) hasznosítani tudják;
 • a tudományos eredmények széleskörű, társadalmi méretű elterjesztése, a társadalom működésében való alkalmazások elősegítése.