Hogyan kell/lehet teljesíteni a kiegészítő sportfejlesztési támogatást? A NAV tájékoztatása.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az adózót a látvány-csapatsport támogatása esetén adókedvezmény illeti meg. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást [alaptámogatás] és a (3a) és (3b) bekezdésben meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult szervezet számára átutalja, valamint az alap- és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére – az előírt 8 napon belüli határidőben – bejelentse.

A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése alapján az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 19. § (1) és (2) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében, kizárólag a szerződésben meghatározott sporttevékenység támogatása érdekében a támogatás adóévében megfizetni.

A Tao. tv. 22/C. § (3b) bekezdése szerint: „Az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül a (3a) bekezdésben meghatározott módon kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.”

A bejelentési kötelezettség teljesítésére az adóhatóság által rendszeresített SPORTBEJ nyomtatványon – a kiegészítő sportfejlesztési támogatásként átutalt összeg számításához – a figyelembe vehető társasági adókulcs jelölésére alkalmazható kódok: „1” (10 százalék), „2” (19 százalék), vagy „3” (7 százalék). A kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak az alaptámogatással egyidejű teljesítése esetén lehetőség van – a nyomtatvány megfelelő lapjain – az egyidejű (a pénzügyi teljesítést követő 8 napon belüli) bejelentésre, ha pedig más-más napokon történik az alap- és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása, úgy a bejelentések a különböző átutalási időpontoktól számított 8 napon belül teljesítendők külön-külön nyomtatványokon.

A Tao. tv. – a hivatkozott szabályai körében – előírja, hogy a 10, vagy a 19 százalékkal számított kiegészítő sportfejlesztési támogatást az adóéven belül kell teljesíteni, ugyanakkor kifejezett rendelkezést nem tartalmaz arra vonatkozóan – így nem is tiltja –, hogy tetszőleges megosztásban történjék a teljesítés. Amennyiben az adózó az adóéven belül teljesíti összességében a 19 százalékos adókulccsal számított kiegészítő sportfejlesztési támogatást – például úgy, hogy az eredetileg 10 százalékkal kalkulált, valamint a 19 százalékos összeg különbözetét még az adóéven belül rendezi –, úgy az adóévet követően nem kell megfizetnie a 7 százalékos mértékű pótlólagos kiegészítő sportfejlesztési támogatást.