A szakképzési rendszer átalakulása miatt 2016. szeptember elsejétől, a már az új rendszerben tanulmányaikat megkezdő tanulókkal kizárólag az új, hatályos tanulószerződés nyomtatványon köthető tanulószerződés – hívja fel a figyelmet Piacsek László, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tanácsadója.

Tanulószerződés csak a 2016. július 11-től érvényes tanulószerződés nyomtatványon nyújtható be; korábbi dokumentumsablonokon nem – hangsúlyozza Piacsek László, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tanácsadója. A tanulószerződéshez szükséges dokumentumokról itt talál információkat.

A tanulószerződés leglényegesebb elemei a következők:

 • szakképesítés OKJ száma, pontos megnevezése;
 • szervezet adatai;
 • tanuló személyes és képzettségi adatai;
 • a szakképző iskola típusa: szakgimnázium (korábban: szakközépiskola); szakközépiskola (korábban: szakiskola) vagy szakiskola (korábban: speciális szakiskola);
 • tanuló évfolyama, tanulmányi féléve, munkarendje;
 • iskola adatai;
 • képzési idő;
 • biztosítási jogviszony kezdete;
 • képzés várható befejezése;
 • meghatározott kezdő bér;
 • tanulói juttatás emelésének differenciált szempontrendszere;
 • pénzbeli juttatásról szóló tájékoztatás módja;
 • bankszámlaszám;
 • aláírás dátuma.

Amennyiben a fent említett pontjai a tanulószerződésnek hiányoznak, úgy a tanulószerződés a kamara által nem ellenjegyezhető.

Bővebb információ a tanulószerződések kitöltésével kapcsolatban az alább letölthető kitöltési útmutatóban.