A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című (EFOP-3.7.3-16) felhívás.

A felhívást kulturális intézményeknek és fenntartóiknak írta ki a kormány, a cél az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása és új típusú tanulási formák kialakítása.

„A kulturális intézmények elérnek, aktivizálnak olyan társadalmi csoportokat és egyéneket is, akik más felnőttképzési intézmények, szociális és munkaügyi szervezetek stb. számára rejtve maradnak. Információval, tájékoztatással, szolgáltatások fejlesztésével, informális tanulási alkalmak és nem formális képzések megvalósításával fontos alapozó, ráhangoló, aktivizáló szerepet tölthetnek és töltenek be intézményeink” – olvasható a felhívásban.

A célok és a célcsoport

A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:

 • alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning) kiterjesztésével,
 • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulásitevékenységek által,
 • kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében,
 • új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára,
 • kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése,
 • tanulás tanulásának támogatása,
 • digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,
 • állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,
 • funkcionális analfabetizmus visszaszorítása.

A célcsoport: „a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körére”.

Ki pályázhat?

Támogatási kérelmet nyújthat(nak) be:

 • közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője;
 • közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat;
 • közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet;
 • népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói;
 • könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást biztosító önkormányzat;
 • muzeális intézmények vagy fenntartóik;
 • levéltárak.

A forrás

A tervezett keretösszeg 6 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 100–400 támogatott kérelemre számít.

Határidők

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 23-tól 2019. 01. 23-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került támogatási kérelmeket bírálják el:

 • 2017. január 23. – 2017. február 23.
 • 2017. március 02. – 2017. május 31.
 • 2017. június 7. – 2017. december 31.
 • 2018. január 7. – 2018. június 15.
 • 2018. június 22. – 2019. január 23.