Az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!”, valamint az „Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed” nevű európai polgári kezdeményezéseket.

A kezdeményezések nyilvántartásba vételére vonatkozó bizottsági döntés csak a javaslatok jogi elfogadhatóságát érinti. Az Európai Bizottság ebben a szakaszban nem vizsgálta a javaslatok tartalmát. A kezdeményezőknek mindkét esetben egyéves időszak áll a rendelkezésére a támogató aláírások összegyűjtésére. Amennyiben egy kezdeményezés egy éven belül egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, a bizottságnak három hónapon belül reagálnia kell: el kell döntenie, hogy helyt ad-e a kérelemnek, vagy elutasítja azt, és döntését mindkét esetben indokolnia kell.

„Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!” elnevezésű polgári kezdeményezés hivatalos nyilvántartásba vételére 2018. szeptember 27-én kerül sor. A kezdeményezés fokozott ellenőrzések és szigorúbb szankciók alkalmazását szorgalmazza azokban a tagállamokban, amelyek nem csatlakoznak az unió pénzügyi érdekeit védelmező Európai Ügyészséghez. Határozatában a biztosi testület rámutat arra, hogy a támogató nyilatkozatok gyűjtésének az a feltétele, hogy azok olyan javaslatok támogatására irányuljanak, amelyek nem tesznek különbséget a tagállamok között kizárólag az Európai Ügyészségben való részvételük alapján. Ez arra vezethető vissza, hogy az uniós alapszerződések értelmében a jogi aktusok nem tehetnek különbséget a tagállamok között kizárólag azon az alapon, hogy részt vesznek-e valamilyen megerősített együttműködésben. Ha azonban objektíven indokolt, a különbségtétel megengedett, például akkor, ha az unió pénzügyi érdekei eltérő szintű védelemben részesülnek.

Az „Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed” elnevezésű polgári kezdeményezés célja a kötelező származási nyilatkozatok bevezetése minden élelmiszertermék esetében a csalások megelőzése, a lakosság egészségének védelme és a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának garantálása érdekében. E kezdeményezés hivatalos nyilvántartásba vételére 2018. október 2-án kerül sor.