A szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” megközelítéssel foglalkozó munkacsoport Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnökének vezetésével elkészítette és a átadta zárójelentését Jean-Claude Juncker bizottsági elnöknek.

Juncker a következő három kérdés megválaszolásával bízta meg a tavaly létrehozott csoport tagjait:

  1. Hogyan lehetne jobban bevonni a regionális és helyi önkormányzatokat és a nemzeti parlamenteket az uniós döntéshozatalba és végrehajtásba?
  2. Miként lehetne megfelelőbben alkalmazni a szubszidiaritás és az arányosság elveit az uniós intézményeken belül?
  3. Vannak-e olyan szakpolitikai területek, ahol idővel jogköröket lehetne visszatelepíteni a tagállamokhoz?

A munkacsoport következtetései szerint a szubszidiaritás és az arányosság terén olyan új munkamódszerre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a nemzeti parlamentek hatékonyabban kapcsolódjanak be az uniós szakpolitikai döntéshozatalba és az új jogszabályok kialakításába.

A javaslat értelmében a szubszidiaritás és az arányosság kiértékelésére a kormányzat valamennyi szintjén következetesebben kerülne sor egy szubszidiaritási és arányossági ellenőrző listához hasonló eszköz segítségével. A munkacsoport azt szorgalmazza továbbá, hogy rugalmasan alkalmazzák és esetlegesen növeljék 12 hétre azt a 8 hetes határidőt, amelyen belül a nemzeti parlamenteknek be kell nyújtaniuk az uniós jogszabálytervezetekre vonatkozó véleményüket. A munkacsoport úgy véli, hogy az új megközelítést a hatályos uniós joganyag és minden új szakpolitikai kezdeményezés esetében alkalmazni kell.

Az Európai Bizottság sajtóközleménye itt olvasható.