2016 I. negyedévében a szolgáltatási kibocsátási árak 0,3 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A megfigyelt szolgáltatási területek többségében drágulás történt, legnagyobb mértékben a raktározás, tárolás területén (5,9 százalék). Ezzel szemben a távközlési díjak 2,2 százalékkal csökkentek – tájékoztatott a KSH.

2016 I. negyedévében a szolgáltatási kibocsátási árak kilenc területen nőttek, kettőnél csökkentek, illetve kettő esetében gyakorlatilag nem változtak 2015 I. negyedévéhez képest. A távközlési szolgáltatásokért 2,2, a közúti áruszállítás, költöztetésért 0,5 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. A legnagyobb mértékben a raktározás, tárolás díjai emelkedtek (5,9 százalék) – folytatva a 2015. II. negyedévben bekövetkezett trendforduló utáni árnövekedést a korábbi évek csökkenő tendenciájához képest. Mindez alapvetően a gáztározókra vonatkozó jogszabályi háttér változása, illetve a gázpiacot jellemző sajátosságokkal magyarázható. A többi nyolc terület áremelkedése 0,4–2,0 százalék közötti volt, a legkevésbé a reklám, piackutatás, és leginkább a munkaerő-piaci szolgáltatás drágult. Utóbbi változás hátterében alapvetően a minimálbér 5,7 százalékos emelkedése áll.

A megfigyelt szolgáltatáscsoportok átlagos árváltozása az egyes szolgáltatási tevékenységekre jellemző sajátosságokat, a minimálbér emelkedését, valamint az egyedi megbízói igényeket tükrözi, mértékét azonban számos további tényező is befolyásolja. Ilyenek például a szerződések év eleji átárazása, a forint más devizanemekhez viszonyított árfolyamának alakulása, a gázolaj árának markáns zuhanása (–15 százalék), vagy a jogszabályi háttér változása (mint a gáztározókra vonatkozó energiapiaci intézkedések vagy a távközlési piac uniós szintű szabályozása a roamingdíjak terén) – olvasható a „Szolgáltatási kibocsátási árak, 2016. I. negyedév” című kiadványban.

Kitekintés az Európai Unióba

Az Eurostat a tagországok árindexei mellett, megfelelő lefedettség1 esetén az egyes szolgáltatáscsoportok közösségi és euróövezeti szintű árindex-aggregátumait is közli. E kiadvány készítésekor2 a vizsgált szolgáltatáscsoportok esetében 13 szolgáltatási terület uniós (EU-28), illetve euróövezeti szintű átlagai álltak rendelkezésre az összevont árindexeken kívül.

2016 I. negyedévében az Európai Unióban a szolgáltatási árak együttesen 0,2 százalékkal mérséklődtek, ezzel szemben Magyarországon 0,3 százalékkal emelkedtek 2015 azonos időszakához képest.

Az egyes szolgáltatási területek döntő többségében az uniós szintű átlagárak – a közúti áruszállítás, a távközlés és a reklám, piackutatás kivé- telével (0,9, 0,3 és 0,2 százalékos csökkenés) – emelkedtek, 1 százalékot meghaladó mértékben a rakománykezelés (1,8 százalék), a postai, futárpostai tevékenység (1,6 százalék), a mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés (1,3 százalék), illetve a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletviteli tanácsadás (1,2  százalék) területén.

Három terület kivételével a megfigyelt szolgáltatások hazai és az uniós árváltozása azonos irányú volt. A reklám, piackutatás esetében az árak 0,2 százalékkal mérséklődtek az Európai Unióban, míg Magyarországon 0,4 százalékkal emelkedtek. A rakománykezelés és a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletviteli tanácsadás területén a hazai árak stagnáltak, uniós szinten ugyanakkor emelkedtek (1,8, illetve 1,2 százalék). Négy szolgáltatás esetében a magyarországi áremelkedés mértéke meghaladta az uniós átlagét, a legnagyobb eltérés (5,4 százalékponttal nagyobb a magyarországi érték) a raktározás, tárolás terén figyelhető meg. Ezzel szemben hazánkban a távközlés díjai 1,9 százalékponttal nagyobb mértékben csökkentek, mint az Európai Unióban.

Szállítás, raktározás

2015 azonos időszakához viszonyítva a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatások kibocsátási árai együttesen 0,7 százalékkal emelkedtek 2016 I. negyedévében, szemben az egy évvel korábbi, közel hasonló mértékű árcsökkenéssel (–0,6 százalék).

Legnagyobb mértékben a raktározási, tárolási tevékenységek drágultak (5,9 százalék), alapvetően a jogszabályi háttér változása, illetve a gáztározói piac sajátos működése miatt. Ezzel szemben egy évvel korábban markáns árcsökkenés (–7,5 százalék) következett be a szabad földgáztárolói kapacitások aukciókon történő lekötésének következtében. A postai, futárpostai tevékenységek díjai – az egy évvel korábbinál lassabb ütemben – növekedtek (0,7 százalék), míg a rakománykezelésé gyakorlatilag nem változtak (0,1 százalék). A közúti áruszállítás árainak mérséklődése (–0,5 százalék) a gázolaj fogyasztói árának 15 százalékos visszaesésével magyarázható, miközben a forint az euróval szemben 1,0 százalékkal gyengült.

Információ, kommunikáció

Az előző év azonos időszakához viszonyítva az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágon belül megfigyelt szolgáltatások árai 2016 I. negyedévében – az egy évvel korábbi 1,4 százalékos csökkenés után – átlagosan 0,7 százalékkal mérséklődtek. Ezen belül a távközlési szolgáltatások 2,2 százalékkal lettek olcsóbbak. Ennek egyik oka a távközlési piac folyamatos uniós szintű szabályozása – elsősorban a barangolási (roaming) díjak terén –, ami közvetlenül hat a díjak alakulására. Az informatikai tevékenységek díjai kissé emelkedtek: az információtechnológiai szolgáltatásokért 0,6, míg az információszolgáltatásokért 1,2 százalékkal kellett többet fizetni az egy évvel korábbihoz képest.

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

2015 azonos negyedévéhez viszonyítva a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatási kibocsátási árak 2016 I. negyedévében – az egy évvel korábbinál 0,1 százalékponttal lassabban – átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek. Ezen belül a jogi, számviteli, üzletviteli tanácsadási szolgáltatások díjai nem változtak, míg egy évvel korábban 0,5 százalék volt a drágulás. A mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés árai tovább emelkedtek (1,1 százalék), 0,3 százalékponttal meghaladva az előző évit. A reklám, piackutatási tevékenységeknél az egy évvel korábbi 0,4 százalékos mérséklődéssel szemben 2016 I. negyedévben 0,4 százalékkal kellett többet fizetni.

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

2015 azonos időszakához viszonyítva 2016 I. negyedévében az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatások kibocsátási árai átlagosan 1,4 százalékkal emelkedtek, ennél nagyobb növekedés korábban 2012 II. negyedévében volt. A bekövetkezett árnövekedés alapvetően a minimálbér emelkedésével (5,7 százalék), illetve a szerződések év eleji átárazásával magyarázható. A nemzetgazdasági ágon belül a munkaerő-piaci szolgáltatásokért 2,0, a biztonsági, nyomozói tevékenységekért – a nemzetgazdasági átlaggal megegyező mértékben – 1,4, a takarításért pedig 0,7 százalékkal kellett többet fizetni. Az első két terület szolgáltatásai gyorsuló ütemben drágultak, ugyanakkor a takarítási szolgáltatások áremelkedése 0,1 százalékponttal elmaradt az egy évvel korábbitól.