2018 II. negyedévében a szolgáltatások exportja 1973 milliárd, importja 1269 milliárd forintot tett ki. A bevételek értéke folyó áron 8,3, a kiadásoké 4,8 százalékkal nőtt 2017 II. negyedévéhez képest. Az aktívum 704 milliárd forint volt, amely 93 milliárd forinttal több az előző év azonos időszakához képest – tájékoztatott a KSH.

Turizmus

2018 II. negyedévében a turizmusból származó bevétel 454 milliárd, a kiadás 169 milliárd forint volt, a 2017. II. negyedévinél 8,3, illetve 1,1 százalékkal nagyobb. A szolgáltatáscsoport aktívuma 285 milliárd forintot tett ki, 33 milliárd forinttal többet az egy évvel korábbinál.

2018. II. negyedévben a külföldiek 14 millió utazást tettek Magyarországra, 3,6 százalékkal többet, mint 2017 II. negyedévében. A külföldi látogatók naponta átlagosan 14 ezer forintot költöttek, 3,1 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A hazánkba látogató külföldiek kiadásaik 35 százalékát szálláshely- és vendéglátó-szolgáltatásokra fordították, amelyek összege 9,6 százalékkal nőtt. A kiadások 14 százalékát adó egyéb vásárlások (például ajándékok) forgalma 29 százalékkal csökkent. A külföldiek élelmiszerre és italra 13, üzemanyag-vásárlásra 18 százalékkal többet fordítottak, mint az előző év azonos időszakában. A kulturális programokkal kapcsolatos költések 73, az egészségmegőrzéssel összefüggőek 35 százalékkal növekedtek.

A magyarok 2018. II. negyedévben 5,6 millió alkalommal utaztak külföldre, 10 százalékkal többször, mint 2017 hasonló időszakában. Az átlagos napi kiadás összege 11 ezer forint volt, 11 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakinál. A külföldre látogató magyarok külföldi költéseinek 30 százalékát a szálláshely- és vendéglátó szolgáltatásokra fordított kiadások tették ki, amelyek jelentősen, 42 százalékkal nőttek a II. negyedévben. A kiadások 26 százalékát adó egyéb vásárlások (például ajándékok) forgalma 9,2 százalékkal nőtt. Kulturális programokra 40, élelmiszer- és italvásárlásra 4,7 százalékkal többet, üzemanyag-vásárlásra 38 százalékkal kevesebbet fordítottak, mint 2017 II. negyedévében.

Szállítási szolgáltatások

2018 II. negyedévében a szállítási szolgáltatások exportja 569 milliárd, importja 298 milliárd forint volt, ez a bevételek 19, a kiadások 12 százalékos növekedését jelentette az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szállítási szolgáltatások aktívuma 270 milliárd forint volt, 58 milliárd forinttal több, mint 2017 II. negyedévében. A forgalom jelentős részét az export 82, az import 83 százalékát – az Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk le. Az uniós országok viszonylatában a szállítási szolgáltatások exportja 18, importja 12 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A szállítási szolgáltatások egyenlegének javulásához a legnagyobb mértékben a légi szállítási szolgáltatások járultak hozzá. E szolgáltatáscsoport exportja 22 százalékkal bővült a 2017. II. negyedévihez viszonyítva, a légi személyszállítási szolgáltatások exportjának ugyanekkora mértékű növekedésével összefüggésben.

A szállítási szolgáltatásokon belül jelentős súllyal rendelkezett a közúti szállítási szolgáltatások csoportja, ennek bevétele 16, kiadása 12 százalékkal nőtt az egy évvel azelőttihez képest. A közúti áruszállítási szolgáltatások exportja 20, importja 15 százalékkal emelkedett. A közúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (például szállítmányozás, úthasználati díjak, rakománykezelés) exportja 11, importja 4,3 százalékkal haladta meg a 2017. II. negyedévit.

Az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális szállítás, szállítmányozás, raktározás) bevétele és kiadása egyaránt 28 százalékkal bővült 2018 II. negyedévében.

A vasúti szállítási szolgáltatások exportja 5,9, importja 19 százalékkal nőtt 2018. II. negyedévben az előző év azonos időszakához hasonlítva.

A szállítási szolgáltatások közé sorolt, kisebb súlyú szolgáltatások közül a postai és futárszolgálat exportja 3,9, importja 21 százalékkal csökkent. A belvízi szállítás exportja 3,7, importja 8,7 százalékkal nőtt a 2017. II. negyedévihez viszonyítva. A csővezetékes szállításból és villamosenergia-átvitelből származó bevételek több mint kétszeresére emelkedtek, az ezekhez kapcsolódó kiadások 59 százalékkal visszaestek.

Üzleti szolgáltatások

2018. II. negyedévben az üzleti szolgáltatások bevétele 773 milliárd, kiadása 720 milliárd forintot tett ki. Az export 3,0, az import 1,1 százalékkal nőtt 2017 II. negyedévéhez képest. Az üzleti szolgáltatások egyenlege 15 milliárd forinttal javult az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A forgalom jelentős részét (az export 66, az import 72 százalékát) az Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk le. Az üzleti szolgáltatások uniós országokkal folytatott exportja 0,6 százalékkal csökkent, importja 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz mérten.

A számítástechnikai és információs szolgáltatásokból származó bevétel 16, az ezekhez kapcsolódó kiadás 7,9 százalékkal bővült. A szellemi tulajdon használatáért kapott díjak összege 10, a fizetett díjaké 1,8 százalékkal nőtt.

Az egyéb üzleti szolgáltatások adták a legnagyobb szolgáltatáscsoportot, ahol az export értéke 5,7 százalékkal kevesebb, az importé 2,8 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál, ezen belül az uniós tagországokat tekintve az export 2,8 százalékkal csökkent, az import 5,0 százalékkal nőtt. Az egyéb üzleti szolgáltatások közül az üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások exportja 5,7 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, importja 2,6 százalékkal meghaladta azt. A kutatás-fejlesztési szolgáltatások bevétele 2,9, kiadása 1,9 százalékkal nőtt. Az építészeti, mérnöki, tudományos és egyéb műszaki szolgáltatásokból származó bevétel 0,5, az ezekhez kapcsolódó kiadás 11 százalékkal csökkent. A számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások bevétele 0,4 százalékkal mérséklődött, kiadása 22 százalékkal visszaesett. A jelentős súllyal bíró egyéb, máshová nem sorolt üzleti, szakmai szolgáltatások exportja 15 százalékkal csökkent, importja 6,2 százalékkal nőtt.

A kisebb súlyt képviselő szolgáltatáscsoportok közül a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások exportja 15 százalékkal bővült, míg az importja 29 százalékkal visszaesett.

A legfontosabb partnerországok

2018 II. negyedévében is Németország volt hazánk legfontosabb exportpartnere, az összbevétel 18 százaléka ebben a viszonylatban realizálódott. A Németországba irányuló export az átlagot meghaladó mértékben, 10 százalékkal nőtt a 2017. II. negyedévihez képest, főként a szállítási szolgáltatások növekedésének következtében.

Második legjelentősebb exportpartnerünk az Egyesült Királyság, a harmadik az Egyesült Államok volt, a teljes exportforgalomból 8,9, illetve 8,6 százalékkal részesedtek. Az Egyesült Királysághoz kapcsolódó kiviteli forgalom 3,2 százalékkal bővült, ezen belül a szállítási szolgáltatásoké és a turizmusé élénkült, az üzleti szolgáltatásoké viszont jelentősen csökkent. A legjelentősebb exportpartnereink közül az Egyesült Államok felé nyújtott szolgáltatások értéke nőtt a legnagyobb mértékben, 20 százalékkal, főleg az üzleti szolgáltatások forgalomnövekedésének köszönhetően.

Ausztria volt a negyedik legfontosabb exportpartnerünk, 8,1 százalékos részesedéssel. Az országhoz kapcsolódó kiviteli forgalom 14 százalékkal nőtt, főleg a szállítási szolgáltatások és a turizmus bevételnövekedése miatt.

Exportoldalon a 10 legfontosabb partnerországunk közül a legnagyobb csökkenés Svájc esetében volt, az országba irányuló kivitelünk 21 százalékkal csökkent.

2018 II. negyedévében továbbra is Németország volt hazánk legfontosabb importpartnere, az összkiadás 19 százaléka ebben a viszonylatban merült fel. A Németországhoz kapcsolódó behozatali forgalom kismértékben, 0,7 százalékkal nőtt a 2017. II. negyedévihez képest. A szállítási szolgáltatások importja növekedett, a turizmusé és az üzleti szolgáltatásoké csökkent ebben a relációban.

Második legjelentősebb importpartnerünk az Egyesült Államok, a harmadik Ausztria volt, a teljes forgalomból 8,6, illetve 7,9 százalékkal részesedtek. Az Egyesült Államokból igénybe vett szolgáltatások forgalma – főként a szállítási szolgáltatások visszaesése miatt – 1,7 százalékkal csökkent. Az Ausztriához kapcsolódó behozatali forgalom 11 százalékkal nőtt, főleg az üzleti szolgáltatások jelentősebb növekedése következtében.

A negyedik legfontosabb importpartnerünk az Egyesült Királyság volt, 6,7 százalékos részesedéssel. Legjelentősebb importpartnereink közül az Egyesült Királyságból igénybe vett szolgáltatások értéke csökkent a legnagyobb mértékben, 5,8 százalékkal, az üzleti szolgáltatások forgalom-visszaesése miatt.

A 10 legfontosabb importpartnerünk közül a legnagyobb, 36 százalékos behozatali forgalomnövekedés Írország viszonylatában volt.

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom 2018. I. félévi alakulása

2018. I félévben az export forintértéke 3707 milliárd, az importé 2388 milliárd forint volt. Az export 6,8, az import 1,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

A turizmusból származó bevétel 785, a kiadás 306 milliárd forintot tett ki, amely az export 8,0 és az import 1,6 százalékos növekedését jelentette. A turizmushoz hasonlóan szintén jelentős aktívummal rendelkező szállítási szolgáltatások exportja 1060, importja 558 milliárd forint volt, 18, illetve 9,8 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A legnagyobb forgalmú szolgáltatáscsoportnak, az üzleti szolgáltatásoknak a bevétele 1492, a kiadása pedig 1376 milliárd forintot tett ki, 0,6 százalékkal többet, illetve 2,3 százalékkal kevesebbet, mint 2017. I. félévben.

KSH