A személyi jövedelemadó bevallási tervezetével kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket az adóhivatal szakemberei gyűjtötték csokorba – és válaszolták meg.

A bevallási tervezet elérése

1. Hol találom meg a bevallási tervezetet, ha van ügyfélkapum?

A bevallási tervezet elérhető a NAV honlapján ezen az oldalon az e-SZJA (nagy zöld) gombra kattintva. Ezután az ügyfélkapus azonosítója megadásával tudja megnézni a bevallási tervezetet.

Ha a http://www.magyarorszag.hu oldalon az Ügyfélkapun belép, ezt követően a képernyő bal oldalán található oszlopban találja az „e-szja portál” menüpontot.

2. Elfelejtettem az ügyfélkapus jelszavamat, hogyan tudom ezt pótolni?

Ahhoz, hogy ismét érvényes jelszava legyen, az ügyfélkapu weboldalán az „Elfelejtett jelszó” űrlapot kell kitölteni. Az űrlapon meg kell adnia felhasználói nevét és a regisztráció során rögzített e-mail címét. A rendszer az ügyfélkapus e-mail címre egy új, egyszer használatos kódot küld a kérést követően. Ezután a küldött instrukciókat követve ismételten használni tudja az ügyfélkaput. Ha ezzel a módszerrel nem tud belépni, akkor a megújításra személyesen is van lehetőség a NAV bármely központi ügyfélszolgálatán vagy bármelyik kormányablakban. A személyes megjelenéstől eltekinteni nem lehet, mivel a személyazonosság igazolása feltétlenül szükséges az aktiváláshoz.

3. Ha március 16. után regisztrálok az ügyfélkapun, akkor hozzáférek on-line az adóbevallási tervezethez?

Ügyfélkapus regisztrációt követően mindenki láthatja az elkészített bevallási tervezetet, kivéve ha már más módon eleget tett bevallási kötelezettségének.

4. Amennyiben SMS-ben kértem az adóbevallási tervezetet, mikor és milyen formában fogom megkapni?

Aki SMS-ben kérte a bevallási tervezet postázását, annak a NAV legkésőbb május 2-ig postára adja a tervezetet.

A bevallási tervezet módosítása, beadása

5. Megkaptam postai úton az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetet, hogyan javíthatom?

Amennyiben nem ért egyet a bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor egy 16SZJA bevallást kell benyújtania 2017. május 22-ig.

A nyomtatványt elérheti

  • az Általános nyomtatványkitöltő programon keresztül ezen a linken;
  • az új web-es felületen ezen a linken, ahol ügyfélkapus regisztráció nélkül is használhatja a nyomtatványkitöltő programot és üres bevallás nyomtatására is lesz lehetőség pdf formátumban.

Ebben az esetben is célszerű ügyfélkaput nyitnia, mert a bevallási tervezet a legegyszerűbben az online kitöltőfelület segítségével javítható.

6. Hogy lehet a tervezetet az interneten módosítani, kiegészíteni?

Az on-line felületre (WebNYK) belépve a „Bevallás 2016-ról” csempe jelzi a bevallás állapotát. Az „Átnézem” gombra kattintva megtekintheti bevallását. Ehhez tud új sorokat hozzáadni valamint a bevallásban eredetileg feltüntetett összegeket módosítani. Az új sorok hozzáadásához célszerű a „Gyakori mezők”, illetve a „Keresés a hozzáadható mezők között” funkciót használni.

7. Abban az esetben, ha megtekintettem az ügyfélkapun keresztül a tervezetemet, lehetőségem van-e arra, hogy a későbbiekben újra megnyissam, és esetleg módosítsak benne?

Az ESZJA bevallás tervezete az online kitöltőfelületen mindaddig módosítható, amíg a bevallás nem kerül benyújtásra. A bevallás véglegesítését követően a bevallás nem módosítható. Nincs akadálya tehát annak sem, hogy a bevallás beadását megelőzően többször belépjen a tervezetbe, és kilépjen abból. Fontos azonban, hogy a rögzített adatokat el kell mentenie kilépés előtt ahhoz, hogy a módosítások a tervezetben érvényesüljenek.

8. Önkéntes egészségpénztári számlára szeretnék rendelkezni. Mit kell tennem?

Ha van ügyfélkapus elérhetősége, akkor az on-line felületre belépve a „Bevallás 2016-ról” csempére kell kattintani. A „Gyakori mezőket” kiválasztva a „Rendelkező nyilatkozatok” gombra kell kattintani. A szükséges adatokat a 131–138. sorban kell rögzíteni.

Ha nincs ügyfélkapus hozzáférése, és postán kapta meg a hivataltól a tervezetet, amely nem tartalmazta az önkéntes pénztári rendelkezést, akkor szja bevallást (16SZJA) kell benyújtania, amelyben rendelkezik a pénztári számlája javára.

9. Önkéntes egészségpénztári számlára szeretnék rendelkezni. Postán kaptam meg a NAV-tól a tervezet, amelyben értesítettek, hogy válasszak, hogy melyik pénztárra rendelkezem? Mit kell tennem?

A kiküldött tervezethez kapcsolódóan azért kapott tájékoztatást, mert több önkéntes pénztárban tag. Önnek kell eldöntenie, hogy a rendelkezés összegét a NAV melyik pénztári számlája javára utalja el. A levélhez mellékelt nyomtatványon tud nyilatkozni arról, hogy melyik pénztári számlájára történjen az utalás, ezért ezt a nyomtatványt ki kell töltenie és vissza kell küldenie az illetékessége szerinti NAV Igazgatóságra.

10. Módosítani szeretném a bevallási tervezetet, mivel a családi kedvezményt most szeretném visszaigényelni egy összegben. Hol kell ezt feltüntetnem a bevallás módosításában?

A „Gyakori mezők” menüpontra kattintva megjelennek az adózók bevallásaiban leggyakrabban előforduló mezők. A „Családi kedvezmény” csempére kattintva lehet hozzáadni a kívánt sorokat a tervezethez (Eltartottak után járó családi kedvezmény).

A 152–154. sorokban meg kell adni az eltartott(ak) adóazonosító jelét és nevét, valamint a jogosultsági hónapokat (kedvezményezett eltartott esetén 1-es kód), majd jelölni kell a jogosultság jogcímét. A kedvezmény mértékét (eltartottak után járó családi kedvezmény összegét) a 22., valamint a 26. sorban kell feltüntetni.

11. Beadhatom-e papír alapú bevalláson az szja bevallást, akkor is, ha van ügyfélkapus jelszavam?

Igen.

12. Már adtam be 16SZJA bevallást, a NAV által készített tervezet felülírhatja a bevallásomat? Melyik az érvényes?

Amennyiben a magánszemély már benyújtotta szja bevallását, a NAV részére már nem teszi elérhetővé a bevallási tervezetet. Ha a bevallási tervezet már elkészült, azt az érintett megtekintette és ezt követően nyújt be a magánszemély szja bevallást, akkor az általa benyújtott bevallás lesz „érvényes”. A magánszemély által benyújtott bevallást a NAV nem írja felül.

13. Mit tegyek, ha jóváhagytam az adóhatóság által készített bevallási tervezetet az ügyfélkapun keresztül és most mégis változtatni szeretnék az abban foglaltakon?

A bevallási tervezet jóváhagyását követően a bevallási tervezet érvényes bevallássá válik, ezért abban módosítani már nem lehet. Módosításra csak önellenőrzés útján van lehetősége, ehhez elektronikus úton vagy papír alapon be kell nyújtani egy 16SZJA bevallást, önellenőrzést jelölve a nyomtatvány főlapján. Az önellenőrzés az online kitöltőfelületen is elvégezhető.

Egyes jövedelmekhez kapcsolódó kérdések

14. Érvényesíthető a családi kedvezmény azokra a hónapokra, amikor nem volt jövedelmem?

A családi kedvezmény azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyben a szülő családi pótlékra jogosult volt, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e adóköteles jövedelme

15. Egész évben Ausztriában dolgozó magánszemélynek kell-e bevallást benyújtania, ha Magyarországon nem szerzett jövedelmet?

Mivel az Ausztriában végzett munkából (ott kötött munkaviszonyra irányuló szerződésből) származó jövedelem a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján Ausztriában adóköteles, Magyarországon a külföldi jövedelméről nem kell bevallást benyújtania, ha egyéb itthon adóköteles jövedelme nem volt az adóévben.

16. Megkaptam a bevallási tervezetet. Ki kell-e egészítenem a nyugdíjam összegével?

Nem, mert a nyugdíj adómentes jövedelem, azt nem kell feltüntetni bevallásban.

17. Tavalyi év folyamán nyugdíj előtti munkanélküli segélyt kaptam. Ezt be kell-e vallani?

Amennyiben Ön olyan, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben, álláskeresési segélyben részesült tavaly, amely megállapítására a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor, akkor az nyugdíjnak minősül. A nyugdíjat pedig nem kell bevallani, így a bevallási tervezetet sem kell ezzel kiegészíteni.

18. Gyermekeim után kapott családi pótlékot nem tartalmazza a bevallási tervezet, amit a NAV-tól kaptam. Ki kell-e egészítenem ezzel a tervezetet?

A családi pótlék címén megszerzett bevétel adómentes, így azzal a bevallási tervezetet sem kell kiegészítenie.

19. 2016-ban csak gyermeknevelési támogatást kaptam, ami ismereteim szerint nem adóköteles jövedelem. Kell-e bevallást készítenem, vagy küldenek részemre?

A gyermeknevelési támogatás adómentes jövedelemnek minősül, így a bevallásban sem kell azt szerepeltetni, és ha kapott bevallási tervezetet nem kell ezzel kiegészíteni.

20. Kapok-e a NAV-tól bevallást, ha tavaly csak gyermekgondozási díjban részesültem, mást nem kaptam. Van-e valamilyen bevallási kötelezettségem, vagy a NAV készít nekem bevallást?

A NAV által készített bevallási tervezete a gyermekgondozási díjat tartalmazni fogja, mert adóköteles társadalombiztosítási ellátás. Ha van ügyfélkapuja a web-es felületen az ügyfélkapun keresztül megtekintheti a tervezetet. Ha nincs ügyfélkapuja és kérte a tervezet postai kiküldését, akkor postán kapja meg az elkészült tervezet.

Ha mindent rendben talál a bevallási tervezettel kapcsolatban, egyéb teendője nincs, az május 22. napján bevallássá válik.

21. 2016-ban közmunkás voltam. Kapok-e NAV-tól bevallást?

Igen, a közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelem is bérjövedelemnek minősül, amelyet tartalmaz a bevallási tervezet.

22. Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom, ha csak rokkantsági ellátásban részesültem?

A megváltozott munkaképességűek ellátásai (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) adómentes juttatások, azokról személyi jövedelemadó bevallást nem kell benyújtani, ezt a juttatást a bevallási tervezet sem tartalmazza.

23. Készít nekem a NAV bevallást abban az esetben, ha 2016-ban csak álláskeresési járadékban részesültem?

Igen, az álláskeresési járadék adóköteles, ezt a juttatást a NAV által készített bevallási tervezet tartalmazza.

24. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgoztam 2016-ban. Kapok e bevallást a NAV-tól?

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről a magánszemélynek nem kell bevallást benyújtania, így bevallási tervezet sem készül számára, ha bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget.

A mentesített keretösszeg megállapítása során a foglalkoztatás napjainak számát meg kell szorozni az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), vagy a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegével (5.110,- Ft/nap, illetve 5.940,- Ft/nap). A bevallási tervezetben csak a mentesített keretösszeget meghaladó rész szerepel, amely munkaviszonyból származó bérjövedelemnek minősül.

Ha valaki saját maga készíti el bevallását, a mentesített keretösszeget meghaladó részt az 1. sorban bérjövedelemként kell feltüntetni.

25. Kapok-e bevallási tervezetet, ha csak iskolai ösztöndíjat kaptam?

Az oktatási intézményben folytatott tanulmányra tekintettel kapott ösztöndíj adómentes jövedelem, ezért a bevallási tervezetben nem szerepel.

26. Diákmunka keretében „csak” 10 ezer forintot kerestem 2016-ban. Munkaszerződést kötöttek velem. Ezt a kis összegű jövedelmet is be kell vallanom?

A személyijövedelemadó-bevallást akkor is el kell készíteni, ha valaki csak rövid, időszakos foglalkoztatásban vett részt és ennek okán kisebb összegű bérjövedelmet kapott. Az Szja tv. nem tartalmaz ehhez kapcsolódóan mentességi szabályt, ezért függetlenül attól, hogy a diák milyen összegű bérjövedelmet szerzett munkaviszonyában 2016-ban, azt az összeget is tartalmazni fogja a bevallási tervezet.

27. A táppénzt fel kell tüntetni a személyi jövedelemadó bevallásban?

A táppénz címén folyósított összeg adóköteles, amelyet a NAV által készített bevallási tervezet is tartalmaz, „más bérjövedelemként”. Amennyiben a munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhelynek minősül, akkor a táppénz összege is munkaviszonyból származó bérjövedelemként szerepel.

28. 2016-ban adószámos magánszemélyként fizetővendéglátó tevékenységet folytattam, melyre a tételes átalányadózást választottam. A bevallásban fel kell-e tüntetnem a bevételemet, ha igen melyik sorban?

A tételes átalányadózást választó fizetővendéglátónak nem kell a bevételét feltüntetni a személyi jövedelemadó bevallásban.

A NAV által készített bevallási tervezet 174. sorát kell kitöltenie, ahol szerepeltetni kell a szobák számát és az azt terhelő adó összegét. A 20 százalékos egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos adatokat a 293. sorban kell szerepeltetni.

Ha nem kapott bevallási tervezet, akkor saját magának kell elkészítenie szja bevallását. A nyomtatványt elérheti

  • az Általános nyomtatványkitöltő programon keresztül ezen a linken;
  • az új web-es felületen ezen a linken, ahol ügyfélkapus regisztráció nélkül is használhatja a nyomtatványkitöltő programot és üres bevallás nyomtatására is lesz lehetőség pdf formátumban.

29. Be kell-e vallanom a lottón nyert pénzösszeget?

A lottó engedélyhez kötött sorsolásnak minősülő számsorsolás, amelyből származó nyeremény esetében a kifizető (a Szerencsejáték Zrt.) köteles a nyereményalap után a személyi jövedelemadót megállapítani, levonni és megfizetni. Így a nyertes már a személyi jövedelemadóval csökkentett összeget kapja meg. A lottón nyert pénznyeremény nem szerepel a bevallási tervezetben és azt Önnek sem kell bevallania.

30. A kaparós sorsjegyen nyert pénzt be kell-e vallani?

A jogszerűen szervezett sorsjátékból (például kaparós sorsjegyből) származó nyeremény nem minősül jövedelemnek, ezért a magánszemélynek nincs személyi jövedelemadó fizetési, illetve bevallási kötelezettsége sem.

31. A 2016-os adóévben örököltem. Hol kell az örökséget a bevallásban feltüntetni?

Mivel a hagyaték megszerzése a magánszemélynél adómentes bevételnek minősül, így azt nem kell a bevallásban szerepeltetni.

32. 2016-ban támogatói adományt kaptam a munkáltatómtól az önkéntes kölcsönös egészségpénztáramba. Milyen adó terheli ezt a jövedelmet és mi az adó alapja?

A támogatói adomány egyéb jövedelemnek minősül, melyet 15 százalékos személyi jövedelemadó terhel. A támogatói adomány után továbbá 27 százalékos mértékű eho fizetési kötelezettség is felmerül. Figyelemmel arra, hogy a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást a magánszemély köteles megfizetni és azt költségként nem számolhatja el, a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást a jövedelem 78 százaléka után kell megfizetni.

Ezt a jövedelmet a NAV által készített bevallási tervezet tartalmazza.

33. Keletkezik-e adókötelezettsége a magánszemélynek, ha ingó értékesítésből származó összes jövedelme nem haladja meg a 200 ezer forintot?

Nem keletkezik adókötelezettség, ha a magánszemély ingó értékesítésből származó összes jövedelme nem haladja meg a 200 ezer forintot. Amennyiben e jogcímen megszerzett jövedelem meghaladja ezt az összeget, úgy csak a 200 ezer forint feletti rész után kell a 15 százalékos adót megfizetni. Ilyenkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak 15 százalékkal megállapított adóját csökkenteni kell 30 ezer forinttal. Az ingó értékesítéséből származó jövedelmet az adóbevallási tervezet nem tartalmazza, így azzal a tervezetet ki kell egészíteni (163. sor)

34. Be kell-e vallani azt a kamatjövedelmet, amely után az adót a kifizető levonta?

Azokat a kamatjövedelemnek minősülő bevételeket, melyek után a kifizető az adót levonta, a magánszemélynek nem kell bevallania. Ezzel a jövedelemmel a bevallási tervezetet sem kell kiegészíteni.

35. Kell-e a személyi jövedelemadó bevallásban szerepeltetnem az ingatlan értékesítéséből származó bevételemet, ha olcsóbban adtam el, mint amennyiért vettem? Be kell-e vallani a lakás értékesítéséből származó jövedelmet, ha az abból származó jövedelem nulla, tekintettel arra, hogy az átruházásra a megszerzéstől számított ötödik év után kerül sor?

Az említett esetekben nem kell a bevételt a bevallásban szerepeltetni. A bevallási tervezetet sem kell kiegészíteni az ingatlan értékesítéséből származó bevétellel, ha abból jövedelem nem keletkezik.

36. Örökléssel szerzett ingatlant értékesítettem 2016-ban. Szerzéskori értéknek milyen összeget lehet figyelembe venni?

Öröklés útján szerzett ingatlan esetében a megszerzésre fordított összegnek az illeték kiszabásához figyelembe vett értéket kell tekinteni. Amennyiben az adóhatóság nem szab ki illetéket (pl.: egyenes ági öröklés esetén), akkor a hagyatéki leletárban feltüntetett, vagy a hagyatéki eljárás során az ingatlan értékeként feltüntetett egyéb értéket kell figyelembe venni.

37. Ápolási díjat kaptam egész évben. Kell-e erről bevallást benyújtani?

Az ápolási díj adómentes jövedelem. Ha csak ezt a jövedelmet szerezte az adóévben, nem kell bevallást benyújtania.

Befizetés, visszaigénylés

38. Hol lehet rögzíteni az elektronikus tervezetben a visszajáró adó kiutalására vonatkozó adatokat?

Az on-line felületre (WebNYK) belépve a „Bevallás 2016-ról” csempe jelzi a bevallás állapotát (átnézésre vár/nyilatkozásra vár). Az „Átnézem” gombra kattintva megtekintheti bevallását. Visszaigénylési adatokra vonatkozó sorokat kell kitölteni, melyeket a „Gyakori mezők” menüpontban talál meg. Itt választhat, hogy bankszámlaszámra vagy postai címre kéri a visszaigényelhető összeg utalását.

39. Elkészítettem a bevallásomat és fizetendő adóm keletkezett. Hogyan tudom ezt befizetni?

  • Az új online felületen bankkártyás fizetéssel.
  • Lakossági folyószámlájáról átutalással (közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámát vagy adóazonosító jelét).
  • A NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel;
  • Készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken, amit a NAV honlapján vagy ügyfélszolgálatain, illetve telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén keresztül (+36 (40) 42-42-42) igényelhet.

40. Postai úton beküldtem a személyi jövedelemadó bevallásomat, mikor kapom meg a visszajáró összeget?

A visszaigényelt adót a bevallás adóhatósághoz történő beérkezésétől számítottan, legkésőbb a 30. napon utalja ki az adóhatóság. A 30 nap számításánál célszerű figyelemmel lenni a postai kézbesítések időtartamára is.

41. Hol lehet jelölni a tervezetben, hogy 6 havi pótlékmentes részletfizetést kérek?

Ha élni kíván az együttesen 200 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetésének lehetőségével, akkor erről a bevallási tervezet módosítása során nyilatkoznia kell. A felső menüsoron található „Gyakori mezőkre” kattintva válassza ki a „Visszaigényelhető adó, részletfizetés esetén kitölthető mezők csempét, majd a „Nyilatkozat a személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez (részletfizetés)” mezőt. Ekkor a tervezetben megjelenik a 81. sor, ahol a választott időtartamot a hónapok számával (1-6) kell jelölnie.

42. A hat havi pótlékmentes részletfizetés választása esetén meddig kell megfizetni az egyes részleteket?

Az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó megfizetésének határideje, azaz 2017. május 22., a további részletek befizetésének határideje: június 20., július 20, augusztus 21., szeptember 20., október 20.

1+1 százalék

43. Az 1 százalékról hogyan lehet rendelkezni az on-line felületen?

Az online felületre való bejelentkezés után külön csempére („1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat”) kattintva lehet az 1 százalékos rendelkező nyilatkozatot is megtenni.

44. Saját magam készítettem a bevallásom és postán küldtem be. A bevallásomban elfelejtettem rendelkezni az Szja 1+1 százalékáról. Rendelkezhetek utólag?

A jogszabály lehetőséget biztosít a rendelkezésre azon magánszemély számára is, aki az szja bevallásához elfelejtette csatolni a rendelkező nyilatkozatát. Május 22-ig zárt postai borítékban közvetlenül az adóhatóságnak is elküldhető, személyesen is benyújtható a rendelkező nyilatkozat. A borítékon fel kell tüntetni a rendelkező magánszemély nevét, címét és adóazonosító jelét.

Önálló elektronikus űrlapon is lehet rendelkezni, erre a „16EGYSZA” elnevezésű, a nyomtatványkitöltő programok közül letölthető rendelkező nyilatkozat szolgál. Az elektronikus nyomtatvány ügyfélkapun keresztül küldhető be az adóhatóság részére 2017. május 22-ig. Ez a határidő vonatkozik azon adózókra is, akiknek a személyi jövedelemadó bevallást 2017. február 27-ig kellett benyújtania.

45. Bevallási tervezetet kértem a NAV-tól, azonban szeretnék az 1+1 százalékról is rendelkezni. Hogyan rendelkezhetek?

Amennyiben Önnek van ügyfélkapus elérhetősége a NAV által kialakított új online felületen is rendelkezhet a WebNYK program segítségével.

A rendelkezésre szolgáló „16EGYSZA” nyomtatványt letöltheti a NAV honlapjáról is, amelyet ügyfélkapun keresztül is beküldhet. Ha nincs ügyfélkapus elérhetősége, akkor a nyomtatványt postán is beküldheti, vagy a NAV ügyfélszolgálatain leadhatja.

NAV