Az érettségi írásbeli vizsgák ellenőrzésének szigorítását tervezi a szlovák oktatási tárca, hogy ne történhessenek csalások. Az iskolák még nem tudják, hogy személyi szempontból miként lesznek képesek eleget tenni az újabb követelménynek.

Már napjainkban is részt vesznek külső tanárok az érettségi vizsgák lebonyolításában. A törvény szerint a vizsga idején egy külsősnek kell jelen lenni a tanteremben. A gyakorlatban azonban két-három más iskolából érkező pedagógus osztályról osztályra járva ellenőrzi a vizsgáztatás folyamatát.

Előfordul, hogy az érettségizők csak a saját tanáraikkal maradnak együtt a tanteremben, ahol olyankor csalások is történhetnek. Ezért az oktatási minisztérium módosítaná az iskolatörvényt – írja a hirek.sk.

„Azt tervezzük, hogy minden tanteremben más iskolából érkező, a vizsgatantárgytól eltérő tantárgyat oktató külső tanárt is biztosítani kell“ – teszi közzé a tárca sajtóosztálya. A felügyelő tanár nem taníthatja az adott vizsgatantárgyat.

Pavel Sadloň, a pozsonyi L. Sára Gimnázium igazgatója szerint az újabb követelménynek csak úgy tudnak eleget tenni, hogy személyi okokból a vizsga napján szüneteltetik a többi diák oktatását. „Amennyiben szigorítják a feltételeket, az érettségihez legalább 30 emberre lesz szükségünk” – jegyezte meg.

Az oktatási tárca anyagi juttatásában részesülnek az érettségi vizsgabizottságok külső elnökei és tagjai. Ha az iskola küldi saját alkalmazottját, azért 33,50 eurót kap. Az iskolai érettségi bizottság elnöke 25,50 euróban részesül. Feltételezhető tehát, hogy az ellenőrzések szigorításának valamiféle anyagi vonzata is lesz.

A minisztérium az új feltételeket úgy alakítaná ki, hogy a módosítást még ez év végéig elfogadja a kormány.

Az Állami Tanfelügyelet 2015/2016-os tanévre vonatkozó, írásbeli vizsgák ellenőrzésével kapcsolatos jelentésében leszögezi: évről évre csökken a hiányosságok száma. A 105 iskolában végzett ellenőrzés során tavaly csak 18 problémás esettel kellett foglalkozni.

Egy évvel korábban 128 iskolában hozzávetőleg 50 alkalommal észlelték az utasítások megszegését. Zdenka Farkasová, a nyitrai tanfelügyelet munkatársa közölte: idén az érettségi vizsgákkal kapcsolatban egyetlen bejelentést sem kellett kivizsgálniuk.