A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent „A köznevelés támogató szerepének erősítése” című (EFOP-4.1.6-16) felhívás.

A 2016-os fejlesztési keretben megjelent, eredetileg decemberre ígért felhívás célja a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése. A részcélok:

 1. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése.
 2. A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése.

Önállóan támogatható tevékenységek (mindkét részcél esetében):

 • funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak megfelelő átalakítása,
 • korszerűsítés,
 • bővítés,
 • átalakítás,
 • rekonstrukció, modernizáció,
 • többfunkcióssá tétel,
 • műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása,
 • nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása,
 • új épületek, épületrészek létrehozása.

A keretösszeg 5 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Egy pályázó minimum 50, maximum 500 millió forintot kaphat, a kormány 10–56 támogatott kérelemmel számol.

Támogatási kérelmet

 • központi költségvetési szervek,
 • vallási tevékenységet végző szervezetek,
 • egyéb egyesületek,
 • bevett egyházak,
 • elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személyek,
 • elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek,
 • egyházi szervezetek,
 • egyéb alapítvány önálló intézményei,
 • egyéb alapítványok,
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaságok

nyújthatnak be 2017. június 14-étől 2019. június 14-ig.