A költségvetés számára egyszeri 18,5 milliárd forintos költségvetési forrást igényel az „online adatszolgáltatási rendszer fejlesztése”, azaz a számlázó programok NAV-hoz való bekötése – derül ki az NGM rendelettervezetéből.

A múlt héten kihirdetett adócsomag egy évvel elhalasztotta annak a rendelkezésnek a hatályba lépését, amely a számlázó programok NAV-hoz való bekötését és az online adatszolgáltatást írja elő. Ennek alapján az áfaalanyok 2018 júliusától külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesítenek azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja [Art. 31/B. § (2a) bekezdés] – összegeznek friss Adóhírlevelükben a Mazars szakemberei. A kormány honlapján már letölthető a rendelet tervezete, mely választ adhat a megvalósítás technikai módját érintő kérdésekre.

A tervezet értelmében a számlázó programnak biztosítania kell a számlák adattartalmának elektronikus úton történő továbbítását az adóhatóság felé. Az adatszolgáltatásnak legalább az Áfa tv. szerinti kötelező adattartalomra kell kiterjednie (Áfa tv. 169. § és 170.§), de nincs kizárva további adatok továbbítása sem.

A programnak a tervezet értelmében azonnal, de legfeljebb 24 órán belül képesnek kell lennie adatot szolgáltatni az adóhatóság felé a kiállított dokumentumokról. A dokumentum abban a pillanatban minősül kiállítottnak, amely időpontban a számlázó program a dokumentum adatait lezárja.

Az információkat fogadó rendszer üzemzavara vagy karbantartása esetében az adóhatóság közleményben tájékoztatja az adózókat. Amennyiben az adóalany üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének, úgy az akadályozó körülmény megszűnését követő 24 órán belül köteles a hiányzó adatokat az adóhatóság felé továbbítani.

A valós idejű adatszolgáltatás adózói regisztrációt követően kezdhető meg, amely már magában foglalja az adatszolgáltató végpontját és számlázó program regisztrációját is. Ehhez kapcsolódóan a regisztráció során az adóhatóság a képviseleti jogosultság fennállását is vizsgálni fogja. A hatályos jogszabályok értelmében, az adóalanyok kötelesek az általuk használt számlázó program adatait, használat megkezdésekor és használatból történő kivonáskor bejelenteni.

A jövőben, a valós idejű adatszolgáltatói regisztrációnak köszönhetően mentesülnek e kötelezettség alól az adóalanyok. Ezzel ellentétben, azok az adóalanyok, akik nem kötelezettek valós idejű adatszolgáltatásra (számlán áthárított adó összege a 100 000 forintot nem haladja meg) és így regisztrációra sem, továbbra is kötelesek a számázó program bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

A rendelet előreláthatólag 2018. július 1-jén lép hatályba, azzal a kitétellel, hogy a rendelkezéseket már a kötelező adatszolgáltatás előtt is alkalmazhatják az adóalanyok, tehát lehetőség lesz tesztjelleggel a NAV felé adatot szolgáltatni – zárul a Mazars összefoglalója.

Költségvetési és egyéb hatások, adminisztratív terhek

Az online adatszolgáltatási rendszer fejlesztése összességében 18,5 milliárd forint költségvetési forrást igényel, melyhez a fejlesztés lezárását követően éves szinten további 300 millió + 1,22 milliárd forint üzemeltetési költség társul – olvasható a rendelettervezethez csatlakozó „hatásvizsgálati lapon”.

A rendszer az automatizmusa miatt az egyszeri beruházási költségeken túl nem eredményez adminisztratív tehernövekedést a vállalkozásnak, sőt csökkenti azt, mivel kiváltja az utólagos számla szintű adatszolgáltatást. A rendszer bevezetésének további előnye, hogy a számlát befogadó vállalkozás is gyakorlatilag valós időben értesülni tud a számára kiállított számla tényéről és tartalmáról, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézést. A hatásvizsgálati lap, amely az „egyéb hatások” között egyet említ meg: ez az „egyszeri fejlesztési költség a vállalkozások számára”.

Általános indoklás

A tervezetben ezen a címen az alábbiakat találjuk: „Figyelemmel az információtechnológiai fejlődésre és ezen eredményeknek az adóellenőrzések során történő minél nagyobb fokú hasznosítására, azok hatékonyságának növelése érdekében a Tervezet a számlázó programokkal kapcsolatban előírja, hogy azoknak az adóhatóság részére elektronikus úton történő adatszolgáltatásra kell alkalmasnak lenniük.”