2016. II. negyedévben a statisztikai főtevékenységük szerint a „szállítás, raktározás” nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások folyó áron számított értékesítési árbevétele 1160 milliárd forint volt, 5,9 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban – tájékoztatott a KSH.

A nemzetgazdasági ágon belül a vízi szállításon (–19 százalék) kívül a többi alágazatban nőtt az árbevétel. A legnagyobb (46 százalékos) részarányú szárazföldi, csővezetékes szállítás ágazat vállalkozásainak bevétele 534 milliárd forint volt, 3,8 százalékkal meghaladta a 2015. II. negyedévit.

Az egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatban 3,7 milliárd forinttal (3,0 százalékkal) több, folyó áron számítva 124 milliárd forint árbevételt értek el 2016. április–júniusban.

A közúti áruszállítás, költöztetés alágazatban tevékenykedő vállalkozások árbevétele 339 milliárd forint volt, 9,2 százalékkal több a bázisidőszak teljesítményénél. A bevétel a legdinamikusabban a 12 százalékos súlyt képviselő légi szállítás ágazatban nőtt (11 százalékkal, 134 milliárd forintra).

Létszám- és keresetadatok

Az intézményi munkaügyi statisztika 2016. II. negyedév végi adatai szerint a teljes nemzetgazdaság 7,0 százalékát kitevő szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma 190 ezer fő volt, ez 2,7 százalékkal meghaladta a 2015. II. negyedévit.

2015 II. negyedévéhez viszonyítva a legnagyobb, 3,1 ezer fős létszámbővülés a szárazföldi, csővezetékes szállítás ágazatban következett be. (A legnagyobb mértékben, 19 százalékkal a kis – 0,5 százalékos – részarányú légi szállításban alkalmazottak létszáma bővült.) Előbbin belül a legnagyobb súlyaránnyal rendelkező közúti áruszállítás, költöztetés alágazatban 49,6 ezer főt alkalmaztak teljes munkaidőben a vizsgált időszakban.

2016 II. negyedévében az egy főre jutó havi bruttó átlagkereset 249 ezer forint volt, 3,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban, de 13 ezer forinttal így is elmaradt a nemzetgazdasági átlagtól (bruttó 262,2 ezer forint/fő/hó).

A bruttó átlagkereset a legnagyobb mértékben (8,1 százalék) a postai, futárpostai tevékenység ágazatban nőtt, a légi szállítás ágazatban 7,6 százalékkal csökkent.

Szállítási teljesítmények

2016 II. negyedévében a szállított áruk tömege (72,4 millió tonna) 3,6 százalékkal mérséklődött a 2015. II. negyedévihez képest. A belvízi szállítás 16, a közúti 6,4, a vasúti 3,0 százalékkal csökkent, a csővezetékes 31 százalékkal nőtt. Az árutömeg 71 százalékát közúton, 16 százalékát vasúton szállították.

Belföldi viszonylatban a közúti fuvarozás részesedése ennél is nagyobb, 87 százalékos volt, miközben a vasúti és a belvízi szállítás esetében továbbra is a nemzetközi tevékenység a meghatározó.

Az áruszállítás teljesítménye (14,5 milliárd árutonna-kilométer) 5,1 százalékkal nőtt 2015 II. negyedévéhez mérten. A csővezetékes szállítás 31, a közúti 4,0, a vasúti 1,0 százalékkal nőtt, a belvízi 7,7 százalékkal csökkent. Az áruszállítás összteljesítményéből a közúti 70, a vasúti 17, a csővezetékes 10, a belvízi szállítás 3 százalékkal részesedett.

A nemzetközi áruszállítás volumene 4,8, árutonna-kilométerben mért teljesítménye 4,1 százalékkal nőtt, a belföldi szállítás esetében 7,5 százalékos csökkenés, illetve 8,1 százalékos növekedés történt.