A NAV tapasztalatai szerint a szálláshely-szolgáltatást nyújtó adózóknak sokszor nincs tudomásuk arról, hogy tevékenységükkel kapcsolatban nemcsak az önkormányzat, de a NAV felé is van bejelentési-, bevallási-, valamint adófizetési kötelezettségük. Az idegenforgalmi adó bevallása és megfizetése nem váltja ki a NAV felé fennálló kötelezettségek teljesítését, és ugyanez fordítva is igaz – hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

A NAV turisztikai szempontból frekventált önkormányzatoktól kérte meg az idegenforgalmi adót fizetők adatait, majd azokat összevetette a hozzá benyújtott adatszolgáltatásokkal, bevallásokkal. Azokkal az adózókkal, akik esetében az adatok hiányosságot vagy eltérést mutattak, a NAV revizorai felvették a kapcsolatot.

A vizsgálatok arra világítottak rá, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végzők jellemzően ugyanazon hibákat követették el.

Elmaradt bevétel-bizonylatolás

Az adózóknak nem volt tudomásuk arról, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban számla kibocsátás hiányábannyugta-adási kötelezettségük van, melyet az Áfa törvény, a 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet és az 50/2013. (XI.15.) NGM rendelet rendelkezései szerint – a falusi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók kivételével – online pénztárgéppel kötelesek teljesíteni

A nyugta kibocsátás, és az online pénztárgép használat alól mentesülhetnek, ha szolgáltatásukat teljeskörűen – adatszolgáltatási kötelezettség mellett – számlával bizonylatolják.

A vizsgált adózók közel 90 százaléka nem rendelkezett online pénztárgéppel, és a számlával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségnek sem tett eleget.

Amennyiben online pénztárgép üzemeltetése helyett az adózó a számlakibocsátást választja bevételei bizonylatolására, adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a NAV felé. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott számlák adatait naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig elektronikusan meg kell küldenie a NAV-nak a PTGSZLAH jelű adatlapon.

Nem teljesített bevallási és adófizetési kötelezettség

A fizető vendéglátás után három adónemben is felmerülhet adófizetési kötelezettség, amelyet azonban a szálláshely-szolgáltatók jellemzően elmulasztottak teljesíteni.

  • Ezen szolgáltatás nyújtása 18 százalékos általános forgalmi adó kulcs alá eső tevékenység.  8 millió Ft-os bevételi értékhatárig alanyi adómentesség választható, amelyről nyilatkozni kell a NAV felé.
  • A személyi jövedelemadó kötelezettséget az adózó – választása szerint – két módon teljesíthet:
  • bizonyos feltételek fennállása esetén tételes átalányadót fizethet, melynek összege 2017. január 1-től 38 400 forint/szoba/év, vagy
  • az önálló tevékenységre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazza.

A NAV tapasztalatai azt mutatták, hogy a tételes átalányadózást választók gyakran nem felelnek meg az előírt feltételeknek.

A tételes átalányadózást a fizető-vendéglátó tevékenységet végzőnek minősülő magánszemélyek választhatják.

Fizető-vendéglátó tevékenységet folytatónak az a magánszemély minősül, aki – nem egyéni vállalkozóként – egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nyújt szálláshelyet az adóévben ugyanannak a személynek 90 napot meg nem haladó időtartamra. 

A tételes átalányadózás 2018. január 1-jét megelőzően abban az esetben volt választható, ha a magánszemély e tevékenységét a tulajdonában, hasznonélvezetében levő 1, nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű lakásban vagy üdülőben folytatta. 2018. január 1-jétől az e célra használható ingatlanok száma 3-ra emelkedett, így a tételes átalányadózási mód akkor választható, ha a magánszemély maximum három lakást vagy üdülőt használ fizető-vendéglátó tevékenysége folytatására.

  • Azokban az esetekben, amikor az adózók az önálló tevékenység szerinti adózást választották, a személyijövedelemadó-bevallásukban gyakran nem a megfelelő sorban szerepeltették az egyébként helyes összegben megállapított jövedelmet. Ezáltal pedig nem vallottak egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget. Így az eho (melynek mértéke 2017-ben a jövedelem 22 százaléka, 2016. december 31-éig 27 százaléka volt) megfizetése is elmaradt.

Az online oldalak segítségével szobát, lakást, apartmant kiadókra is vonatkoznak a szabályok

Fontos tudni, hogy az előzőekben ismertetett előírások vonatkoznak azon szálláshely-szolgáltatókra is, akik online foglalási rendszereken keresztül adják ki ingatlanjaikat néhány napra, vagy pár hétre bel- vagy külföldi turisták számára.

Még nem késő az elmulasztott bevallások pótlása és az önrevízió

A NAV a vizsgálatok alkalmával jellemzően a tájékoztatásra és az önkéntes jogkövetés segítésére helyezte a hangsúlyt azzal a szándékkal, hogy az adózók önadózás keretében pótolják mulasztásaikat, és így elkerüljék az adóhatósági megállapítást és annak szankcióit.

Azoknak, akik eddig nem vagy nem teljes körűen tettek eleget szálláshely-szolgáltatási tevékenységükből eredő adókötelezettségeiknek, érdemes mielőbb pótolni a hiányosságokat.

Ehhez nyújt segítséget a 10. számú „Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai”című információs füzet II. fejezete, melynek mind a jelenlegi szabályokat tartalmazó, mind a 2017-ben hatályos változata megtalálható a honlapon.