A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programjának keretében megjelent „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című (VEKOP-8.6.3-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,1 milliárd forint.

A február elején társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívás célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.

A támogatási kérelmeket 2017. június 1-től 2017. szeptember 28-ig lehet majd benyújtani, a kormány 8–9 nyertessel számol.

Az ugyanilyen című, a felzárkózó régiókat célzó GINOP-6.2.3-16 felhívás – amely szintén túlesett a társadalmi egyeztetésen – felhívás egyelőre nem jelent meg. Ennek tervezett keretösszege 17,14 milliárd forint. A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza; a kormány 36–38 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Támogatási kérelmet mindkét felhívásban a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok és a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló szakképző iskolák nyújthatnak be.

Ezért van szükség a fejlesztésre

A 2015. évi országos kompetenciamérés adatait összefoglaló jelentés szerint: „komoly aggodalomra ad okot a 10. évfolyamon a szakképzésben részt vevő tanulók teljesítménye. Amellett, hogy a szakiskolások átlageredménye körülbelül négyötöd–egyszórásnyival marad az országos átlag alatt, a többi évfolyammal való összevetésben ez az eredmény alacsonyabb a négy évvel fiatalabb, az általános iskola 6. évfolyamára járó tanulók átlageredményénél is. […] Az azonban ezekből az adatokból is kirajzolódik, hogy egy egész középiskolai képzési forma tanulói (a populáció 22 százaléka) nem képesek elérni a 6. évfolyamátlagos matematikai és szövegértési képességszintjét sem” – olvasható a „A felhívás indokoltsága és célja” című fejezetben.