Home Európai Unió Mit jelent, ha egy ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre?

Mit jelent, ha egy ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre?

0

Az ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalommal leggyakrabban pénzintézettel kötött kölcsönszerződéssel kapcsolatban találkozhatunk. E tilalom egy olyan korlátozás, amely az ingatlan tulajdonosának az ingatlannal való rendelkezési jogát korlátozza. Hogyan jöhet létre elidegenítési és terhelési tilalom, és milyen hatása van?

Az elidegenítési és terhelési tilalom létrejötte

Az elidegenítési és terhelési tilalom a tulajdonjog tárgyára vonatkozó jog biztosítására jöhet létre. Ez leggyakrabban az ingatlanra vonatkozóan fennálló jelzálogjogjog biztosítását jelenti. Azonban elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlanon kívül más dologra is vonatkozhat, és a jelzálogjogon kívül más, a dologra vonatkozó jog biztosítására is szolgálhat (pl. tartási jog).

Elidegenítési és terhelési tilalom létrejöhet szerződéssel, jogszabály alapján, vagy bírósági határozat alapján. Szerződéssel jön létre például az ingatlanon fennálló jelzálogjogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom. Jogszabállyal létesül az elidegenítési és terhelési tilalom öröklési szerződés esetén az örökhagyóval szerződő fél javára, az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra.  

Az elidegenítési és terhelési tilalom hatása

Az ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom a tulajdonos rendelkezési jogát korlátozza. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonjogának átruházásához (adásvétel, ajándékozás) vagy további megterheléséhez (pl. újabb jelzálogjoggal) az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának hozzájárulása szükséges.

A tulajdonjog változása vagy megterhelése az ingatlan-nyilvántartásba szintén a jogosult hozzájárulásával jegyezhető be. Tehát ha például az ingatlanon banki jelzálogjog szerepel, amelyet elidegenítési és terhelési tilalom is biztosít, akkor az ingatlan eladásához és az új tulajdonos ingatlan nyilvántartási bejegyzéséhez a bank hozzájárulása kell.

Az ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom természetesen szintén bejegyzendő az ingatlan-nyilvántartásba. A bejegyzés azért fontos, mert a be nem jegyzett elidegenítési és terhelési tilalom nem akadálya annak, hogy jóhiszemű harmadik személy ellenérték fejében jogot szerezzen az ingatlanon, például megvásárolja. 

Az elidegenítési és terhelési tilalom megszűnése

Az elidegenítési és terhelési tilalom mindig járulékos jellegű, azaz mindig az ingatlanon fennálló jog biztosítékául szolgál. Ha tehát a biztosított jogosultság (pl. jelzálogjog) megszűnik, akkor az elidegenítési és terhelési tilalom is megszűnik, mert önmagában nem állhat. Nincs persze akadálya annak, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom úgy kerüljön törlésre, hogy az által biztosított jogosultság továbbra is fennmarad. Ehhez annak hozzájárulása szükséges, akit a biztosított jog megillet.