Home Pénzügyek Mi a pénzeszköz-likviditás optimális értéke?

Mi a pénzeszköz-likviditás optimális értéke?

0
Mi a pénzeszköz-likviditás optimális értéke?

Az optimális érték viszonyítható a rövid lejáratú kötelezettségekhez, de a pénzügyi szolgáltatók gyakran az árbevétel és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát is megvizsgálják – mondja Rátkai Tamás, a BÁV Faktor Pénzügyi Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Ha egy vállalkozás pénzügyi helyzetét szeretnénk elemezni, többféle módszer áll rendelkezésünkre. Amikor a pénzügyi helyzet egy adott időpillanatát vizsgáljuk és mutatjuk be a likviditási mérleg és különböző pénzügyi mutatók segítségével, akkor beszélünk statikus elemzésről.

A likviditás fontossága és a mutatószámok

A likviditás minden cég számára alapvetően fontos képesség, amely azt jelenti, hogy a vállalkozás a fizetési kötelezettségeit minden időpontban határidőre teljesíteni tudja. A likviditási mutatószám azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök hányszorosát teszik ki a likvid forrásoknak, tehát, hogy a vállalkozás mennyire tud eleget tenni az összes rövid lejáratú kötelezettségének. Ha a mutató értéke 1 vagy attól kevesebb, akkor a vállalkozás pénzügyileg instabil. Ha a hányados értéke eléri az 1,2-t, az már elfogadhatónak tekinthető, a 2-t meghaladó érték pedig kiváló minősítéssel bír. Előfordulhat azonban, hogy a gazdálkodó olyan készlettel rendelkezik, amely nem tehető gyorsan készpénzzé, ezért a likviditási mutató mellett egy másik indikátort, a likviditási gyorsrátát is vizsgálni szoktak. Ennek kiszámítása úgy történik, hogy a forgóeszközök közül elhagyjuk a készletek értékét (hiszen ezekre a vállalkozásnak szüksége van a tevékenysége folytatásához). A mutató értéke annál jobb, minél magasabb. Magyarországon a Világbank a 0,7-es értéket tartja elfogadhatónak.

A rövidlejáratú kötelezettségek aránya az árbevételhez képest

Ez a mutató arról ad képet, hogy az egy éven belül esedékes, tehát rövidlejáratú kötelezettségek hányszorosát teszik ki az éves bevételeknek. A likviditási gyorsráta indikátorával ellentétesen, itt annál kedvezőbb a helyzet, minél alacsonyabb a mutató. Elfogadható értéknek a 11-30% közötti eredmény számít.

Mit lehet tenni, ha nem optimális a pénzeszköz likviditási értéke?

Likviditási problémával akkor kell számolni, ha a tőke túl nagy része kerül lekötésre tartós időtartamra, és a vállalkozás nem tudja időben kifizetni a vállalt kötelezettségeket, mivel nem tudja a lekötött eszközöket időben pénzzé tenni. Átmeneti likviditási problémával a nyereségesen gazdálkodó vállalatok is szembesülhetnek.

Főképp azonban az induló vállalkozásokra jellemző, hogy a fejlődésnek a likviditási problémák szabnak határt, illetve az, hogy a szükséges fedezet hiánya miatt nem kapnak a bankoktól hitelt. De érettebb vállalkozásoknak is akadhatnak hasonló gondjai, például egy nagyobb volumenű projekt esetén, amelyet előre kell finanszírozni.

A faktoring azért jelent gyors és hatékony megoldást ebben a helyzetben, mert az azonnal felszabaduló likviditással egyszerűen növelhető a versenyképesség. A vállalkozás nagyon hamar, a szerződéskötést követően akár már 24 órán belül hozzá tud férni számlái bruttó értékének 90%-hoz, így ki tudja fizetni lejárt kötelezettségeit és adott esetben be tudja szerezni a legszükségesebb forgóeszközöket is. A faktoring minden olyan cég számára hatékony megoldást kínáló finanszírozási eszköz, ahol a szállítás/szolgáltatás teljesítménye és a pénzügyi teljesítés időben elválik.