Home Gazdaság Hogyan szüntethető meg az ügyvezető munkaviszonya?

Hogyan szüntethető meg az ügyvezető munkaviszonya?

0

Gyakran előfordul, hogy egy gazdasági társaság ügyvezetői tisztsége munkaviszonyban kerül ellátásra. Az ügyvezetőt a tulajdonos bármikor visszahívhatja – azaz jogviszonyát megszüntetheti –, ami ráadásul indokolást sem igényel. Kérdés azonban, hogy hogyan szüntethető meg ilyen esetben a munkaviszony, hogyan kell jogszerűen eljárni.

Egy friss ítéletében (Mfv.I.10.530/2017.) a Kúria is foglalkozott ezzel a problémával. Egy cég ügyvezetője úgynevezett „vezető állású munkavállalóként” töltötte be ügyvezetői pozíciót. Néhány év elteltével a tulajdonos úgy határozott, hogy az ügyvezetőt e tisztségéből visszahívja és a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszüntette. A tulajdonos indokolást nem adott az intézkedéséhez.

A volt munkavállaló-ügyvezető bírósághoz fordult, ugyanis álláspontja szerint a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt, hiszen az nem tartalmazott indokolást. Bár a közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt elvesztette a pert, utóbb a Kúria másként döntött és megállapította, hogy a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt.

A Kúria szerint ugyanis egy gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőjének (így például az ügyvezetőnek) munkaviszonya megszüntethető visszahívással, azonban ennek során figyelemmel kell lenni a munkajogi szabályokra is. Bár az ügyvezető visszahívása valóban nem igényel indokolást a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések szerint, azonban ha azzal egyidejűleg a munkaviszony megszüntetése is azonnali hatállyal történik, akkor a munkáltatónak alkalmaznia kell az azonnali hatályú felmondás indokolásának szabályait.

Ha a tulajdonos a visszahívást nem indokolja, úgy a normál felmondási szabályok érvényesülhetnek (felmondás idő biztosításával), ez esetben tehát valóban mellőzhető a munkaviszony megszüntetésének indokolása, hiszen a vezető állású munkavállalók esetében a Munka törvénykönyve szerint nem szükséges a felmondást indokolni.